16. 10. 2021.
Simić: Grubo kršenje ljudskih prava

Simić: Grubo kršenje ljudskih prava

Nazivajući ovu situaciju “svojevrsnim bosanskohercegovačkim Gvantanamom”, Simić je rekao da ne zna do kada će ti ljudi biti u zatvoru, za šta više ne postoji nikakav pravni osnov, jer su im ukinute osuđujuće presude.

“To je grubo kršenje ljudskih prava koje je vrlo teško razumjeti, objasniti i opravdati”, rekao je Simić novinarima u Sarajevu.

Izlaz iz ove situacije Simić vidi u mijenjanju Poslovnika Ustavnog suda BiH ili Ustava BiH, tako da se donese zakon o Ustavnom sudu kojim bi se regulisalo da odmah sa ukidanjem presude bude ukinuto i izdržavanje kazne.

“U ovim slučajevima situacija je takva da ne postoji bilo kakav pravni akt na osnovu kojih se oni drže u zatvoru. Ti ljudi su bukvalno zarobljenici bez valjane sudske odluke. Ovo je katastrofalna situacija, ali imam utisak da se malo ko uznemirio zbog ovako flagrantnog kršenja ljudskih prava koja su neprimjerena u Evropi u 21. vijeku”, rekao je Simić.

On je kritikovao Poslovnik Ustavnog suda BiH, prema kojem ovaj sud može ukidati presude redovnih, čime se stavio u poziciju suda četvrtog stepena, u kojoj preuzima ingerencije vrhovnog suda BiH.

“Ustavni sud BiH se mogao, poput suda u Strazburu, izjašnjavati da li u određenim presudama Suda BiH ili bilo kog suda u BiH postoji povreda ljudskih prava”, konstatovao je Simić.

Ustavni sud BiH ukinuo je krajem oktobra 12 presuda Suda BiH, uglavnom licima srpske nacionalnosti, jer je u njihovim slučajevima primijenjen Krivični zakon iz 2003. godine, iako su krivična djela za koja im je suđeno počinjena u vrijeme važenja Krivičnog zakona SFRJ iz 1976. godine.

Svojom odlukom Ustavni sud predmete je vratio Sudu BiH, koji je dužan da po hitnom postupku donese novu odluku s obzirom na to da je utvrđeno kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender