26. 10. 2021.
Zakon o vjerskim praznicima vraćen predlagaču

Zakon o vjerskim praznicima vraćen predlagaču

Zakon o vjerskim praznicima vraćen predlagaču

U raspravi o usaglašenosti ovog zakonskog prijedloga za Ustavom i pravnim sistemom BiH rečeno je da je prijedlog zakona rezultat potpisanih ugovora BiH sa Vatikanom i Srpskom pravoslavnom crkvom. Prema riječima predsjedavajućeg komisijom, srpskog delegata Krstana Simića, ustavni osnov za Prijedlog zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika u BiH nije precizno naveden.

“Odredbe koje se navode nemaju ama baš nikakve veze sa donošenjem takvog zakona”, naglasio je Simić, ocijenivši da zakon u obliku kako je predložen ne bi bio problematičan da se odnosi samo na zaposlene u institucijama BiH. Kaže da pitanje državnih praznika nije riješeno, jer ne postoji konsenzus koji bi to praznici bili. Ako bude utvrđen ustavni osnov za vjerske praznike, pitanja vjerskih i državnih praznika ne treba vezati jedno za drugo, dodao je Simić.

Ova komisija utvrdila je postojanje ustavnog osnova i principa za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, koji za cilj ima harmonizaciju krivičnog zakonodavstva BiH sa međunarodnim pravom i legislativom EU. Izmjenama su predviđene strože kazne za krivična djela trgovine ljudima, a organizovana međunarodna trgovina ljudima propisana je kao posebno krivično djelo. Primljen je k znanju izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za prošlu godinu.

U raspravi o izvještaju, Simić je ocijenio da VSTS treba da bude motor unapređenja pravosuđa, a ne da bude sam sebi svrha.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender