24. 10. 2021.
Armiju činovnika uvećavaju za 2.000

Armiju činovnika uvećavaju za 2.000

Armiju činovnika uvećavaju za 2.000

Projekcije rada koje su institucije na nivou BiH dale za period od 2014. do 2016. godine, pokazuju da zahtjevi za povećanjem broja zaposlenih idu sa ovogodišnjih 22.367, na 24.316 do kraja 2016, što je povećanje od 1.949 radnika.

Tako bi izdvajanja za plate i naknade sa 522,1 milion, koliko iznose ove godine, porasla za 57,3 miliona, odnosno na 579,5 miliona KM u 2016. godini.

To nisu jedini troškovi čije povećanje bi izazvalo novo zapošljavanje. Pored plata i naknada, automatski rastu i dodatne naknade troškova zaposlenih i to sa ovogodišnjih 114 na 125,5 miliona u 2016. godini, što je povećanje od 11,5 miliona KM.

Ubjedljivo najviše novih radnika planiraju da zaposle Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Ministarstvo pravde, Uprava za indirektno oporezivanje, Granična policija i Tužilaštvo BiH. Ovih pet institucija BiH traži da u iduće tri godine zaposli još 1.276 dodatnih radnika.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) planirala je da u iduće tri godine broj radnika poveća za 94, a Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka 83 radnika.

Nešto manje od 50 radnika planira da zaposli Služba za zajedničke poslove institucija BiH, dok su svoje redove po 30 radnika planirali da podebljaju Predsjedništvo, Agencija za lijekove i medicinska sredstva, Služba za poslove sa strancima, Centralna izborna komisija, te Kancelarija ombudsmana za ljudska prava. Ostale institucije izrazile su želju da uhljebe od jednog do 25 dodatnih službenika.

/Glas Srpske/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender