16. 10. 2021.
Univerzitet u Banjaluci obilježava 38 godina rada i postojanja

Univerzitet u Banjaluci obilježava 38 godina rada i postojanja

Univerzitet u Banjaluci obilježava 38 godina rada i postojanja

Medicinski fakultet osnovan je 1978. godine. Kasnije su osnovani i ostali fakulteti: Poljoprivredni i Šumarski 1992. godine, Filozofski 1994. godine, Arhitektonsko-građevinski 1995. godine, Prirodno-matematički 1996. godine, Akademija umjetnosti 1999. godine, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta  2001. godine, a Filološki, Fakultet političkih nauka i Rudarski 2009. godine.

Univerzitet u Banjaluci ima 16 fakulteta i jednog priključenog člana – Visoku školu unutrašnjih poslova, sa 56 studijskih programa na kojima radi oko 650 profesora, 400 asistenata i 450 administrativnih službenika.

Trenutno na Univerzitetu studira oko 17.000 studenata. Do sada je na Univerzitetu diplomiralo više od 26.000 studenata, 700 specijalista, 650 magistara i 300 doktora nauka.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender