24. 10. 2021.
Kotor Varoš: Ukinute dnevnice odbornicima i radnicima lokalne uprave

Kotor Varoš: Ukinute dnevnice odbornicima i radnicima lokalne uprave

Kotor Varoš: Ukinute dnevnice odbornicima i radnicima lokalne uprave

Usvojena su i rješenja o imenovanju upravnih odbora u kotorvaroškom Domu zdravlja “Sveti Pantelejmon” i Centru za socijalni rad, kao i program zimskog održavanja puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2013/2014. godina.

Prihvaćena je i Informacija o realizaciji godišnjeg programa rada vaspitno-obrazovnih ustanova na području ove opštine, kao i Informacija o radu i aktivnostima Savjeta mjesnih zajednica.

Odlučeno je da se opštinske administrativne takse u roku od 90 dana usklade sa novim Zakonom o opštinskim administrativnim taksama, kao i da se komunalna taksa preduzetnicima, koji prvi put započinju svoj posao, smanji za 80 odsto od visine komunalne takse.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender