25. 10. 2021.
Vlada FBiH odbila zahtjev pravoslavne crkvene opštine Mostar

Vlada FBiH odbila zahtjev pravoslavne crkvene opštine Mostar

Vlada FBiH odbila zahtjev pravoslavne crkvene opštine Mostar

Iz Vlade FBiH saopšteno je da u zahtjevu podnosilac navodi da je federalno Ministarstvo u postupku izdavanja rješenja pogrešno primijenilo odredbe Zakona o građenju, te da u toku upravnog postupka Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Mostar “nije data bilo kakva mogućnost da učestvuje u postupku izdavanja osporenog odobrenja”.

U postupku koji je prethodio donošenju navedenog rješenja federalno Ministarstvo i investitor objavili su javni poziv za uvid u glavni projekat rehabilitacije /rekonstrukcije/ bivše Četvrte osnovne škole u Mostaru.

U ostavljenom roku od 15 dana nijedna zainteresovana strana nije se izjasnila, a pošto “podnosilac zahtjeva ne ispunjava zakonske uslove”, Vlada FBiH je, kao organ nadležan za poništenje po pravu nadzora, ocijenila ovakav zahtjev neosnovanim, dodaje se u saopštenju.

“Danas doneseno rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja”, navodi se u saopštenju od srijede.

Mostarska Crkvena opština vlasnik je dijela zgrade Četvrte osnovne škole, koja se trenutno renovira i u kojoj će biti smješten Opštinski sud u Mostaru. Crkvena opština Mostar tražila je vraćanje imovine ili adekvatnu nadoknadu, međutim naišli su na “zatvorena vrata” kod svih nadležnih institucija.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender