U Srpskoj danas počela isplata penzija za oktobar

U Srpskoj danas počela isplata penzija za oktobar

Prosječna penzija za oktobar je 325,49 KM i predstavlja 40,03 odsto prosječne plate u Republici Srpskoj, a za puni staž osiguranja prosječna penzija je 481 KM, ili 59,16 odsto od prosječne plate.

Najniža penzija za minimalan staž od 15 godina je 166,02 KM, a najviša 1.654,04 KM.

Po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u oktobru je ostvaren prihod od 64,6 miliona KM, a iz budžeta Srpske Fondu PIO je doznačeno 13 miliona KM.

Isplatom je obuhvaćeno 241.369 penzionera, od čega u Republici Srpskoj 198.450 korisnika i 42.919 korisnika sa prebivalištem van Republike Srpske.

Broj korisnika u oktobru je za 907 manji nego u prethodnom mjesecu, a od početka godine broj penzionera u Republici Srpskoj veći je za 2.793 korisnika.

Procenat starosnih penzija je 51,77 odsto, porodičnih 30,97 odsto, a invalidskih 17,11 odsto korisnika Fonda PIO Republike Srpske.

U isplati penzija za oktobar privremeno je isključeno 3.501 korisnika koji nisu dostavili potvrde o životu i školovanju.

Pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknade za tuđu pomoć i njegu prima 352 korisnika Fonda PIO Republike Srpske.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender