UN: Rusija predložila rezoluciju protiv nacizma

UN: Privatnost važi i na internetu

UN: Privatnost važi i na internetu

To proširenje privatnosti važilo bi i za internet i druge elektronske komunikacije.

Prijedlog rezolucije je sačinjen poslije navoda da su SAD prisluškivale strane lidere, između ostalih brazilsku predsjednicu Dilmu Rusef i njemačku kancelarku Angelu Merkel.

U nacrtu rezolucije se ne navode SAD ili druga zemlja koja je ugrožavala privatnsot.

Rezolucije Genralne skupštine UN nisu pravno obavezujuće, ali odražavaju mišljenje u svijetu i imaju izvjesnu moralnu i političku težinu.

Njemački ambasador Peter Viting predstavljajući rezoluciju rekao je da izgleda nema tehničkih ograničenja za pristup i čuvanje privatnih podataka, ali i upitao da li bi trebalo da bude dozvoljeno sve sto je tehnički izvodljivo.

“Gdje povlačiumo liniju između legitimnih bezbjednosnih strahovanja i individualnih prava na privatnost? I kako da osiguramo da ljudska prava budu efikasno zaštićena na internetu i van interneta”, rekao je Vitig pred odbrom Generalne skupštine koji se bavi ljudskim pravima.

Brazilski amabasdor Antonio de Aguiar Patriota je rekao da “u odsustvu prava na privatnost, ne može biti istinske slobode misljenja i izažavanja, i zapravo demokratije”.

U nacrtu rezolucije se predlaže proširivanje zaštite ljudskih prava iz Medjunarodnog ugovora o civilnim i političkim pravima na elektronsku komunikaciju i privatnost. Traži se da prava koja ljudi imaju van interneta, imaju i na internetu, posebno pravo na privatnost.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender