26. 09. 2021.
Dokazi protiv Dragana Lukača predati tužilaštvu

Dokazi protiv Dragana Lukača predati tužilaštvu

Dokazi protiv Dragana Lukača predati tužilaštvu

Predsjedavajući Komisije za bezbjednost Parlamenta FBiH Ivica Jurčić rekao je “Glasu Srpske” da su odmah reagovali, jer se radi o teškim optužbama.

– Zabrinuti smo zbog težine navoda koje su u dopisu naveli visokorangirani inspektori. Njihov dopis je proslijeđen premijeru FBiH Nerminu Nikšiću i Federalnom tužilaštvu.

Zatražili smo i izjašnjenje Nezavisnog odbora Parlamenta FBiH i uz dopis im dostavili dodatni materijal. Sve će biti istraženo. Moguće je da će provjere potrajati, jer se radi o teškim optužbama za nezakonite radnje – kaže Jurčić.

Na Lukačev nezakonit rad upozorili su inspektori Federalne uprave policije Jozo Anđić, Rasim Hayić, Damir Češkić, Emir Čampara, Ilija Dragivić i Latif Kabaš. Oni su dopis uputili Parlamentu, Vladi i MUP-u FBiH.

Oni su istakli da je Lukač odabranoj grupi ljudi iz Specijalne jedinice Federalne uprave policije omogućio da formiraju privatni streljački klub “Kobra” kojem ustupa sredstva federalne policije.

– Za potrebe tog kluba u 2012. godini utrošeno je 25.000, a tokom ove godine 15.000 metaka kalibra devet milimetara. Taj utrošak se vodi kao utrošak Specijalne jedinice. Dvostruku službenu evidenciju vodi policijski službenik Specijalne jedinice Sead Arapović zvani Yamija – navedeno je u dopisu.

Inspektori su naveli da Lukač striktno poštuje zakone o penzionisanju kada su u pitanju zaposleni u Federalnoj upravi policije, ali ne i kada je on u pitanju.

– Svim zaposlenima u Federalnoj upravi policije radni odnos prestaje kad navrše godine staža ili života, ali to ne važi za Lukača. Lukač je ispunio uslove za penziju, ali je naložio da bude formirana komisija sa zadatkom da utvrdi koliko on ima radnog staža. Njegov personalni dosije nalazi se kod šefa za pravne i kadrovske poslove, dok su svi ostali u kancelariji kod referenata – ističu inspektori.

Dodali su da je Lukač rasporedio načelnika Jedinice za profesionalne standarde na mjesto načelnika Terenske kancelarije Sarajevo iako to mjesto nije upražnjeno. To je učinio nakon što je taj službenik pokrenuo internu istragu radi utvrđivanja podataka o tome koliko Lukač ima radnog staža.

Izvor: Glas Srpske

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender