16. 10. 2021.
Federacija se zadužuje za 655 miliona KM

Federacija se zadužuje za 655 miliona KM

Federacija se zadužuje za 655 miliona KM

Istovremeno je planirano upošljavanje nove 63 osobe u institucijama koje se finansiraju iz budžeta.

Stavka za bruto plate i naknade plata uvećana je za 2,5 miliona KM, te za iduću godinu iznosi oko 190,1 milion KM, dok je u ovoj godini budžetom planirano oko 187,6 miliona KM.

Ante Krajina, ministar finansija FBiH, kazao je da su prihodi i primici Nacrtom budžeta za iduću godinu planirani u istom iznosu kao rashodi i izdaci, ali postoji deficit u izvorima prihoda, koji bi inače bili dovoljni da nema i otplate duga.

“Stoga je planirano financiranje u iznosu od 655 milijuna KM od Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i od domaćeg zaduživanja, znači emisije trezorskih zapisa i obveznica”, dodao je Krajina.

Tako je od kredita MMF-a planirano 299 miliona KM primitaka, od Svjetske banke 46 miliona KM, od trezorskih zapisa 260 miliona KM, a obveznica 50 miliona KM. U poređenju sa ovom godinom, primici za iduću su veći za 237 miliona KM.

Budžet za 2014. godinu, čiji je Nacrt Vlada FBiH usvojila i uputila u Parlament FBiH, veći je za 143,5 miliona KM nego ovogodišnji budžet, a Krajina kaže da je razlog tome povećanje otplate unutrašnjeg i vanjskog duga.

“Oko 88 milijuna KM se odnosi na vanjski i unutarnji dug, a iznos do tih 143,5 milijuna KM su efekti kratkoročnih trezorskih zapisa. Oni se inače emitiraju zbog likvidnosti”, rekao je Krajina.

Nacrtom budžeta za narednu godinu za obaveze po osnovu emitovanja trezorskih zapisa planirano je izdvajanje 129,5 miliona KM više nego što je bio slučaj u ovoj godini. Odnosno, za obaveze za trezorske zapise predviđeno je čak 209,5 miliona KM. Istovremeno je na obaveze po osnovu emitovanja dugoročnih vrijednosnih papira planirano 20 miliona KM, koji nisu bili među rashodima budžeta u ovoj godini.

Kada je u pitanju novo upošljavanje, Krajina je rekao da je više zaposlenih planirano uglavnom u Poreznoj upravi i inspekcijama jer se moraju ojačati kako bi bilo manje sive ekonomije.

“Planirano je upošljavanje i u zavodima koji su vezani za akreditiranje proizvoda”, dodao je Krajina.

Ipak, osim u Poreznoj upravi i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, prema Nacrtu budžeta predviđeno je povećanje broja zaposlenih u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Federalnoj upravi Civilne zaštite, Agenciji za državnu službu, ministarstvima unutrašnjih poslova, finansija i zdravstva. Više zaposlenih planirano je i u Zavodu za poljoprivredu, Federalnom agromediteranskom zavodu, te Ustavnom i Vrhovnom sudu.

Između ostalog, Nacrtom budžeta planirano je 68,5 miliona KM podsticaja za poljoprivredu, koliko i ove godine, za reviziju korisnika biračkih naknada planirano je milion KM više nego ove godine, dok su 6,3 miliona KM planirana za tekuću rezervu Vlade FBiH, koja treba da služi za hitne i nepredviđene izdatke, što proteklih godina, po nalazu revizora, nije poštovano.

Duljko Hasić, ekonomski analitičar u Vanjskotrgovinskoj komori BiH, istakao je da se zaduživanje od 655 miliona KM može nazvati deficitom, te da je budžet i dalje dužnički i ni dio sredstava ne ide u razvojne projekte.

Dodao je da se planira novo zapošljavanje, što uvećava rashode, umjesto racionalizacije, preraspodjele ljudi i zaustavljanja procesa primanja službenika.

“Sve što je FBiH do sada uradila došlo je na naplatu. Pristižu obaveze za trezorske zapise i opterećena je finansijska stabilnost FBiH. Visina unutrašnjeg duga je ogromna. Vlada nije uspjela izgraditi sistem upravljanja dugom. Gotovo da nije imala strategiju. Ostaje joj jedino da vrši rezove”, rekao je Hasić.

Izvor: Nezavisne

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender