24. 10. 2021.
Granate prebačene u Glamoč

Granate prebačene u Glamoč

Granate prebačene u Glamoč

“Predsjedništvo BiH, postupajući po prijedlogu ministra odbrane BiH Zekerijaha Osmića, 8. novembra donijelo je odluku o upotrebi resursa Oružanih snaga BiH za uklanjanje i skladištenje pronađene municije na lokalitetu Trešnjev panj u opštini Tešanj”, podsjetila je Sinanovićeva.

Ona je naglasila da je za njihovo uskladištenje izabran poligon Glamoč, zbog specifičnosti pronađene municije i minskoeksplozivnih sredstva, radi smanjenja rizika po stanovništvo i imovinu građana.

“Granate i minsko-eksploziva sredstva su sada pod nadzorom Oružanih snaga BiH. Kada nadležni sudski organi donesu konačnu odluku o daljoj sudbini uskladištene municije i minsko-eksplozivnih sredstava, ministar Osmić će postupiti u skladu sa zakonom i eventualno potrebnim odlukama Predsjedništva BiH”, dodala je Sinanovićeva.

Na lokalitetu Trešnjev panj pripadnici MUP-a Zeničko-dobojskog kantona su 1. novembra, nakon dojave građana, pronašli 652 projektila za bestrzajni top.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender