I žene primjećuju ženske obline jednako kao i muškarci

I žene primjećuju ženske obline jednako kao i muškarci

I žene primjećuju ženske obline jednako kao i muškarci

Ispostavilo se da suprotno opštem ubjeđenju, nisu samo muškarci opsjednuti ženskim oblinama. Najnovije istraživanje pokazalo je da su žene jednako sklone da objektiviziraju tijelo drugih žena, ali im polazi za rukom da to prikriju.

Psiholozi Sara Gervajz i Majkl Dod, primjenili su tehnologiju praćenja pogleda, kako bi utvrdili mapu pogleda muškaraca i žena dok posmatraju 10 slika žena sa različitim tipovima tijela.

Kada su istraživači zamolili ispitanike da se fokusiraju na izgled žene na fotografijama, pogled žena jednako kao i muškaraca bio je prvenstveno upućen na grudi i druge dijelove tijela koji se povezuju sa seksom.

Iako su ocjene muškaraca i žena bile veoma slične, muškarci su bolje primjećivali razlike u oblinama između slično građenih žena na fotografijama. Dok su dame te žene ocjenjivale vrlo slično, muškarci su pozitivnije reagovali na žene sa neznatno bujnijim oblinama.

I muškarci i žene koji su učestvovali u ovom istraživanju zamoljeni su da pogledaju 30 slika 10 fotografisanih žena. Ove fotografije bile su izmjenjene tako što su na njima smanjeni ili uvećani seksualni dijlovi, a zadatak ispitanika bio je da ocjene izgled i ličnost osobe na fotografiji. Za to vrijeme, uređaj za praćenje aktivnosti oka, mjerio je dužinu zadržavanja pogleda na određenim dijelovima tijela, i određivao oblasti na koje su ispitanici oba pola prvo upućivali poglede.

Gervajz i Dod neke od dobijenih rezultata su očekivali, ali neki rezultati su ih i iznenadili. Neočekivano, pogled žena je otkrio da su one sklone da objektivizuju tijelo drugih žena u jednakoj meri kao i muškarci.

žena sa oblinama

– Postoje izvesne razlike u uočenom šablonu kod muškaraca i žena, ali je opšti utisak , nastao na osnovu toga koliko su se dugo pogledi zadržavali na određenim delovima tela, i kojim delovima tela su ispitanici davali prednost, da žensko telo proizvodi potpuno istu reakciju i kod muškaraca i kod žena- kaže Sara Gervajz.

Kada se radilo o ispitivanju utiska o ličnosti žena sa fotografije, pokazalo se da muškarci, iako je logično da ovo ocjenjuju spram crta lica, u velikom procentu smatraju da su žene sa tijelom oblika pješčanog sata, interesantnije osobe od onih sa manje oblina.

Objektivizacija ženskog tijela je opasna jer je vrlo usko povezana sa pretpostavkom da je žena koja je vlasnica raskošnog tijela manje inteligentna i površna.

Izvor: Blic

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender