22. 10. 2021.
Završen kontrolni popis stanovništva

Završen kontrolni popis stanovništva

Kontrolnim popisom, koji je završen sinoć u 21.00 čas, anketirano je oko 50.000 lica u oko 16.000 domaćinstava u 107 opština i 240 popisnih krugova.

Cilj ovog kontrolnog popisa je da se analizom uporednih podataka iz popisa i postpopisne ankete, izračunaju dvije vrste indikatora kvaliteta popisa – indikatori obuhvata i sadržaja.

Postpopisne komisije lokalne samouprave treba do kraja sedmice da dostave postpopisni materijal sa terena u centralno mjesto za obradu.

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, radiće uporednu analizu podataka iz popisa i postpopisne ankete tokom obrade podataka iz popisa i tada će ocjenjivati kvalitet obuhvata i sadržaja popisa.

U BiH je od 1. do 15. oktobra izvršen popis stanovništva, domaćinstava i stanova.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender