27. 11. 2021.
DNS nema interesa za učešće u popunjavanju pozicija

DNS nema interesa za učešće u popunjavanju pozicija

DNS smatra da je do kraja mandatnog perioda ostalo malo vremena da bi njegovi kadrovi, ukoliko bi bili angažovani na tim pozicijama, mogli značajnije da doprinesu ostvarenju programskih ciljeva i politika DNS-a.

U DNS-u navode da se poslije unutarstranačkih izbora i organizacionih i kadrovskih osvježenja ove godine pripremaju za naredne opšte izbore, nakon kojih će, sa većim udjelom u zakonodavnoj vlasti na svim nivoima i sa novim političkim kapacitetom, energično raditi na ostvarenju svog političkog programa i usaglašenih politika.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender