16. 10. 2021.
Imena po filmskim i književnim likovima

Imena po filmskim i književnim likovima

Imena po filmskim i književnim likovima

Šef Odsjeka za upravne poslove i građanska stanja Administrativne službe grada Banjaluka Diana Džaja-Jokić kazala je “Glasu Srpske” da se u matične knjige sve češće upisuju dvostruka imena poput Ana Jovana, Alisija Stefani, Helena Marija, Kristijan Pavle, Aleksandar Patrik ili Stefano Masimo. U matičnu knjigu upisani su i Drina i Romeo.

Džaja-Jokić ističe da Banjalučani sve češće podnose i zahtjeve za promjenu ličnog imena.

– U prvih deset mjeseci podneseno je 180 zahtjeva za promjenu ličnog imena i prezimena, dok je prošle godine ovaj broj bio nešto manji – rekla je Diana Džaja-Jokić.

Ona ističe da ima mnogo slučajeva u kojima su imena različito evidentirana u dokumentima ili evidencijama različitih organa.

– Dešavaju se greške, naročito u pravnom smislu, kada lica koriste dokumenta kao što su svjedočanstva, diplome, lične karte, radne knjižice ili upisi u evidenciju nekog drugog organa, kao što su zemljišne knjige na ime i prezime koje im nije određeno pri rođenju – rekla je Džaja-Jokić.

Ona je navela neke od primjera kao što su imena Danijel – Daniel, Borivoj – Borivoje i prezimena Smajlagić – Smajilagić, Pavičević – Pavićević.

Pored grešaka pri unošenju, stranke često žele da promijene ime i prezime zbog ličnih razloga.

– Bilo je i zanimljivih situacija u kojima su mladoženje uzimale prezime mlade, kao i promjena imena prema liku iz književnog djela. Ona kaže da se maloljetnom licu mijenja lično ime ili prezime samo na zahtjev njegovih roditelja, a ako se promjena ličnog imena traži za dijete starije od deset godina potreban je i pristanak djeteta – zaključila je Džaja-Jokić.

Banjalučanka, koja nije htjela da joj objavimo ime, a koja je dala ime djetetu po liku iz romana, rekla je da je to uradila zato što želi da joj se dijete izdvaja od ostalih vršnjaka.

– Inspiraciju za ime dobila sam čitajući Šekspira. Smatram da moj sin ima originalno ime – dodala je ona.

Postupak

– U upravnom postupku za promjenu ličnog imena plaća se administrativna taksa od 32 KM. U slučajevima promjene prezimena, koje se po Zakonu u matične knjige evidentiraju prema izjavi građanina, na primjer, kod priznanja očinstva, kod zaključenja i prestanka braka, u nekim slučajevima usvojenja i slično, ne naplaćuje se administrativna taksa – rekla je Diana Džaja-Jokić.

/Glas Srpske/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender