25. 10. 2021.
Nova sjednica Skupštine Grada 28. novembra

Nova sjednica Skupštine Grada 28. novembra

Nova sjednica Skupštine Grada 28. novembra

Na ovoj sjednici trebao bi da bude razmatran Rebalans budžeta Grada za 2013. godinu, kao i Nacrt budžeta za 2014. godinu. Na dnevnom redu naći će se i Prijedlog odluke o uređenju prostora i građenju, Prijedlog odluke o reklamiranju na teritoriji Grada, te Prijedlog odluke o gradskim taksama, kao i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama.
Iz oblasti toplifikacije Banje Luke odbornici će razmatrati i Prijedlog odluke o usvajanju Opštih i tehničkih uslova za isporuku toplotne energije, te Prijedlog odluke o usvajanju tarifnog sistema za obračun isporučene toplotne energije.
U oblasti civilne zaštite odbornici će razmatrati Odluko o procjeni ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće, te Program razvoja civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja za period 2014-2018. godina.
Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program subvencija za kamate po kreditima za koje se izdaju garancije Garantnog fonda i Program korišćenja sredstava od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, takođe, će biti predloženi za dnevni red sljedećeg zasjedanja gradskog parlamenta.
Na njemu bi se trebalo naći i nekoliko informacija, među kojima Informacija o realizaciji projekta vodosnabdijevanja seoskog područja, Informacija o stanju primarne zdravstvene zaštite, o stanju bolesti zavisnosti na području Grada, potom Informacija o nasilju u porodici, o prosjačenju i beskućnicima i druge.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender