16. 10. 2021.
RS Savjetu bezbjednosti: OHR podriva duh kompromisa u BiH

RS Savjetu bezbjednosti: OHR podriva duh kompromisa u BiH

“Davno je prošlo vrijeme kada je OHR trebalo da bude zatvoren. Prisvajanje vanustavnih ovlašćenja od visokog predstavnika nepomirljivo je sa njegovim pravnim mandatom i ljudskim pravima građana BiH”, ističe se u dijelu izvještaja koji se odnosi na ulogu OHR-a u BiH.

Republika Srpska u dokumentu napominje da je protivzakonitost takozvanih “bonskih ovlašćenja” jasna svakom ko je pročitao odredbe o striktno ograničenom mandatu visokog predstavnika predviđene Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma ili je upoznat o građanskim i političkim pravima stanovnika BiH, predviđenim Ustavom BiH i međunarodnim konvencijama.

“Aneks 10 je, naravno, nemoguće tumačiti tako da se visokom predstavniku omogućava da predstavlja zamjenu za zakonodavstvo, izabrane zvaničnike ili sud”, ističe se u izvještaju.

Dodaje se da su, pored nedostatka pravnog osnova, diktatorska ovlašćenja koja prisvaja visoki predstavnik očigledno nespojiva sa ljudskim pravima građana BiH, kao što su pravo na pravično suđenje predviđeno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i pravo na slobodne izbore predviđeno Protokolom 1 Evropske konvencije.

“Za preostalo vrijeme mandata OHR-a u BiH, visoki predstavnik mora djelovati samo u zakonskim granicama svog položaja”, upozorava Srpska.

U izvještaju se podsjeća da prisustvo OHR-a u BiH podriva duh kompromisa, koji je od suštinske važnosti za napredak u svakoj demokratiji, a pogotovo u multinacionalnoj zemlji poput BiH.

“Prisustvo visokog predstavnika, koji prisvaja autokratska ovlašćenja, ohrabruje stranke da usvajaju maksimalističke pozicije u nadi da će dobiti njegovu pomoć, bilo kroz formalne ukaze, pritisak ili druge oblike miješanja”, upozorava Srpska.

Tako, umjesto angažovanja u teškom poslu pregovora i kompromisa, neke političke stranke, naročito bošnjačke, često zahtijevaju od visokog predstavnika da diktira “rješenje”.

“Međunarodna krizna grupa napisala je u izvještaju iz novembra 2009. godine da jedna od dvije glavne bošnjačke stranke smatra da je OHR njen ‘glavni pregovarački adut'”, navodi se u dokumentu i podsjeća da je i Upravni odbor Savjeta za provođenje mira pokazao povećanu zabrinutost da pojedini politički akteri očekuju da OHR reaguje kako bi riješio njihove nesuglasice.

Takođe, uprkos rastućem shvatanju štetnog efekta koji visoki prestavnik ima na razvoj BiH, Valentin Incko je, navodi se u izvještaju, posljednjih mjeseci nastavio da se miješa u ustavne procese u BiH, kao što je situacija u vezi sa zakonom o JMBG, sporom oko državne i vojne imovine, a postao je i glavni politički saveznik predsjednika Suda BiH Meddžide Kreso, koja je već dugo kontroverzna figura zbog učinka suda i komentara u medijima.

U izvještaju se podsjeća i na obnovljene prijetnje Incka direktnom intervencijom u upravljanje BiH, što samo pogoršava štetan efekat koji OHR ima na politiku u BiH.

“Međunarodna zajednica bi trebalo da odbije vanpravne prijetnje Incka usmjerene ka demokratskim institucijama BiH i prepozna vodeću ulogu OHR-a u stvaranju političke nefunkcionalnosti u BiH. Da bi BiH zaista krenula naprijed, prisvajanja autokratskih ovlašćenja visokog predstavnika moraju se okončati jednom zauvijek”, poručila je Srpska u Desetom izvještaju Savjetu bezbjednosti UN.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender