19. 10. 2021.
Tehnološki biznis-park otvara vrata investitorima

Tehnološki biznis-park otvara vrata investitorima

Tehnološki biznis-park otvara vrata investitorima

Ovim ugovorom, Grad je kao vlasnik ove imovine prenio pravo upravljanja, čuvanja i održavanja na Gradsku razvojnu agenciju, a sve sa ciljem realizacije projekta Tehnološkog biznis-parka u Ramićima , rekao je Gavranović.
On je najavio da će 14. novembra stupiti na snagu Pravilnik o kriterijumima, mjerilima i postupku za dodjelu u zakup poslovnog prostora u Tehnološkom biznis-parku. Poslovni prostori će se davati u zakup privrednim subjektima poslije provedenog postupka javnog poziva, koji će biti objavljen početkom naredne sedmice. Prema riječima gradonačelnika, odluka o davanju u zakup prvih prostora u TBP mogla bi da bude donesena do kraja novembra ove godine.
Podsjećamo, na prijedlog gradonačelnika, Skupština Grada Banja Luka je na posljednjoj sjednici, koja je održana 5. novembra, usvojila program mjera za stavljanje u funkciju imovine Grada na lokalitetu „Unis – valjaonica HVT“ za realizaciju prve faze Tehnološkog biznis-parka.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender