19. 10. 2021.
Davor Damjanović: Voda Kruna je najveći izvoznik vode iz Srpske

Davor Damjanović: Voda Kruna je najveći izvoznik vode iz Srpske

Davor Damjanović: Voda Kruna je najveći izvoznik vode iz Srpske

Fabrika Voda Kruna počela je sa radom 2008. godine, kako ocjenjujete dosadašnjih 5 godina rada?

U prvih pet godina mi smo ispunili većinu naših planiranih ciljeva tako da s te strane možemo biti zadovoljni, krenuli smo od nule i izgradili prepoznatljivu robnu marku, zauzeli svoju poziciju na tržištu i preživjeli period koji spada u kritičan kod greenfield investicija, a to je upravo ovaj petogodišnji period nakon osnivanja. Stvari kojima nismo zadovoljni nisu pod našom kontrolom, a tu prije svega mislimo na borbu institucija protiv prekomjernog uvoza odnosno zaštita domaćih proizvođača, ali ne gubimo nadu i vjerujemo da će se i po tim pitanjima stvari odvijati u pozitivnom smjeru.

Po čemu se Vaši proizvodi izdvajaju od konkurencije?

Naš najveći adut je kvalitet vode. Izvorska voda Kruna dar je najzdravije i najčistije netaknute prirode, koja krasi okolinu Mrkonjić Grada. Voda izvire usred netaknute planinske oaze, na obroncima planine Lisine. Na 900 metara nadmorske visine ove planine nalazi se izvor Orlov kamen gdje se puni voda, a samo 200 metara niže smještena je naša fabrika Voda Kruna. Zahvaljujući jednom od najviših izvora u Republici Srpskoj, a i šire, voda Kruna ima svjež i pitak ukus koji je karakterističan samo za planinske izvorske vode. Lokacija na kojoj se voda puni nalazi se u ekološkoj zoni u kojoj ne postoji bilo kakva vrsta zagađenja. Zahvaljujući svom geografskom porijeklu, prirodnom okruženju i ekološkoj čistoći, voda ne podliježe dodatnim filtracijama, pa se sa sigurnošću može reći, kakva je na samom izvoru – takva je u flaširanoj ambalaži.

Kojim kapacitetom trenutno radi proizvodnja?

Proizvodnja trenutno ne radi punim kapacitetom jer je on ogroman i dovoljan je da zadovolji ne samo potrebe BiH tržišta nego i da izvozi. Trenutno instalirane linije za punjenje mogu napuniti oko 100 miliona litara vode godišnje, s tim da je kapacitet izvora još veći tako da se kapacitet proizvodnje može povećati.

Plasirate li proizvode na strana tržišta odnosno koliko je učešće u izvozu?

Moram da kažem da smo izuzetno zadovoljni što se možemo  pohvaliti činjenicom da je Voda Kruna i ove godine najveći izvoznik vode iz Republike Srpske. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje i ove godine kao i prethodne dvije Voda Kruna je ostvarila najveći izvoz vode od svih proizvođača u BiH. Dakle već tri godine nosimo epitet najvećeg izvoznika vode ali još smatramo da bi uz kvalitetan državni projekat  i stratešku podršku institucija izvozni rezultati kako naši tako i drugih kompanija mogli i morali biti mnogo bolji. Ovakav trgovinski deficit koji iz godine u godinu imamo je nepodnošljiv i jako štetan i mislimo da se pod hitno moraju pojačati aktivnosti u promovisanju naših izvoznika jer Republika Srpska ima šta da ponudi, ova zemlja je bogata i prirodnim resursima i sposobnim ljudima ali bez dobre organizacije i podrške države kompanije se ne mogu sami boriti protiv mnogo naprednijeg okruženja.

Koliko Vlada Srpske i lokalna vlast mogu biti od pomoći izvozu?

Mogu mnogo pomoći i to je u nekim slučajevima od presudnog značaja za opstanak i razvoj nekih izvozno orijentisanih preduzeća. Međutim u javnosti se stvorila slika da nas samo strane investicije mogu spasiti i na neki način domaći privatni sektor je gurnut u zapećak. Mora se prestati sa praksom jer ipak domaća privreda zapošljava najveći broj radnika, puni budžet porezima, doprinosima itd, a kada se priča o prijedlozima akcenat je uvijek na pogodnostima eventualnim stranim investitorima. Mislim da se nedovoljno pažnje posvećujeje domaćim investitorima, na kraju krajeva i podatak da je nivo depozita u bankama dakle štednja građana na rekordnom nivou donekle ukazuje da kapitala ima ali su ljudi nesigurni ili nezadovoljni poslovnim ambijentom i da se odlučuju da štede umjesto da investiraju.
Dakle i lokalne zajednice i Vlada mogu mnogo pomoći  i voljeli bi da u narednom periodu svjedočimo afirmaciji privatnog sektora. Ne kažem da te pomoći nije bilo i da je nema, evo recimo upravo sada je u toku javni konkurs za podsticaj izvozno orjentisanim preduzećima i Voda Kruna kao najveći izvoznik vode očekuje ove godine kao i prethodne da će ministarstvo prepoznati prave projekte koji doprinose poboljšanju izvoza, a naš projekat je sigurno jedan od tih projekata. Naš prijedlog je da Vlada napravi  agenciju čiji bi zadatak bio poboljšanje izvoza i da konkretno od slučaja do slučaja učestvuje u poboljšanju izvoza. Recimo mi smo do sada mogli kompletnu proizvodnju od 100 miliona litara vode izvesti da je postojao interes države za tim. Troškovi prevoza po litri vode su jako visoki i kada bi država subvencionisala samo nekoliko pfeninga po litri garantujemo da bi sve prirodne potencijale izvorske vode u Republici Srpskoj mogli izvesti u kratkom roku jer je potražnja za vodom koju mi imamo velika. To je ulaganje koje bi se državi višestruko isplatilo.Tako je i sa ostalim prirodnim bogastvima jer ako ne znamo praviti avione onda se bar moramo organizovati da iskoristimo prirodna bogatstva koja nam je Bog dao.

Koji su to proizvodi ponuđeni kupcima, imate li nekih novih proizvoda u ponudi?

Od samog početka rada mi smo našim potrošačima ponudili prirodnu izvorsku vodu u raznim ambalažama od 0,25 l,0,5 l.1,5 l,6,l a što je najvažnije danas napunjenu na izvoru, a sutra je kod njih u njihovim domovima. Za proteklih pet godina napravili smo paletu od 10 proizvoda, a najnovije iz naše ponude je voda u galonima od 18,9 litara koju distribuiramo našim kupcima, fizičkim i pravnim licima uz davanje na korištenje aparata za hlađenje i grijanje vode. U narednom periodu planiramo još neka iznenađenja koja će biti u skladu sa svjetskim trendovima kada je u pitanju proizvodnja prirodne izvorske vode, aromatizovane vode, a istražujemo i analiziramo mogućnosti proširenja proizvodnje na sokove.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender