23. 09. 2021.
25.000 opomena zbog neplaćanja komunalnih naknada

25.000 opomena zbog neplaćanja komunalnih naknada

25.000 opomena zbog neplaćanja komunalnih naknada

U Administrativnoj službi grada Banjaluka kazali su to “Glasu Srpske” i dodali da ukupna dugovanja na ime komunalne naknade iz prethodnih godina iznose 27,68 miliona maraka.

Naveli su da su zbog neplaćanja komunalne naknade u ovoj godini fizičkim licima uputili 21.364 opomene, a pravnim 3.739. Grad je tužio dužnike iz prethodnih godina.

– Vlasnicima i korisnicima stambenog prostora za period od 1. januara do 31. decembra ove godine do sada je uručeno 551.340 uplatnica za komunalnu naknadu, a vlasnicima poslovnih prostora za prvih deset mjeseci 37.390 računa – rekli su gradskoj upravi.

Za plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor do sada je zaduženo 45.945 obveznika, a za poslovni prostor 3.739 pravnih lica.

Slaba naplata komunalne takse, uz manji priliv ostalih prihoda, jedan je od razloga za drugi rebalans budžeta grada za ovu godinu, koji je u proceduri.

Odbornik SP-a u Skupštini grada Mira Galić smatra da je na ovako slab stepen naplate uticao nedostatak novca i u pojedinim slučajevima neodgovornost i nedisciplina.

– Dobili su uplatnice, a nisu platili i vjerovatno bi lokalna zajednica trebalo da razmisli o nekoj vrsti sankcija za one koji ne plaćaju redovno svoje račune – dodala je Galićeva.

Slab stepen naplate komunalne naknade za odbornika PDP-a Zorana Talića je odraz stanja u društvu.

– Tražili smo tematsku sjednicu Skupštine grada, na kojoj bi bili revidirani bodovi na osnovu kojih se plaća naknada, da bi to bilo pristupačnije građanima. Bolje je da se smanji granica da bi grad naplatio više nego sada. Potrebno je tu naknadu, ali i sve namete koje grad može da kontroliše prilagoditi džepu građana, ali i pravnih subjekata, kao vid stimulacije – dodao je Talić.

Skupština grada je ove godine usvojila Odluku o komunalnoj naknadi, kojom je utvrđena obaveza plaćanja naknade za korišćenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje na području grada Banjaluka. Novac koji se obezbjeđuje iz komunalne naknade koristi se za održavanje gradskih saobraćajnica, trotoara, parkirališta, trgova, mostova i drugo.

Naknada

Osnova za plaćanje komunalne naknade je jedinica izgrađene korisne površine, to jest, kvadratni metar za stambeni, poslovni i drugi prostor, a njena visina zavisi od zone u kojoj se objekat nalazi, te stepena opremljenosti naselja komunalnim objektima. Za poslovne prostore u prvoj zoni mjesečna naknada iznosi 13 maraka, a za stambene 4,8 KM.

/Glas Srpske/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender