Udruženje diplomiranih pravnika: Srami se državo što si okrenula leđa djeci koja su završila tvoje fakultete!

Udruženje diplomiranih pravnika: Srami se državo što si okrenula leđa djeci koja su završila tvoje fakultete!

Saopštenje prenosimo u cjelini:

„Kao što je poznato u javnosti se putem medija prenijela informacija da je lice, bez potrebe da ga imenujemo, koje je pripadnik manjinske zajednice u Republici Srpskoj raspoređeno na mjesto pripravnika ispektora u MUP-u RS, odnosno u Centru javne bezbjednosti Prijedor.

Udruženje diplimiranih pravnika unutrašnjih poslova u cilju zaštite interesa svojih članova, naročito kategorije koja je posebno ugrožena, je dužno da ukaže javnosti na određene činjenice.

Posebno se ističe da Udruženje u potpunosti poštuje i podržava prava manjina, u skladu sa Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina RS i BiH, te je spremno na saradnju i pružanje pomoći istim.

U više navrata, medijima i organima vlasti Udruženje je ukazivalo na problem zaposlenja diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova, odnosno svršenih studenata Visoke škole unutrašnjih poslova Banja Luka, koja predstavlja organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova RS, kao i člana Univerziteta u Banjoj Luci, međutim do konkretnih koraka na rješavanju ovog problema i dalje ne dolazi, čime se stvorila cifra od oko 350 namjenski školovanih mladih osoba za MUP RS, bez zaposlenja.

Svjedoci smo sve učestalije ogorčenosti javnosti na rad MUP-a RS, a kao jedan od uzroka je i nestručnost kadrova, odnosno katastrofalna politika zapošljavanja. Kao jedan od mnogobrojinh primjera takve prakse je i ovaj slučaj, gdje je lice koje je završilo privatni Fakultet bezbjednosti i zaštite u Banjoj Luci, na kojem se nesporno traži daleko manji obim znanja nego na držanom fakultetu, stupilo na mjesto pripravnika inspektora u CJB Prijedor.

Ponavlja se da se u potpunosti poštuju prva manjina, posebno romske pripadnosti, uzimajući u obzir njihovu ugroženost, ali se postavlja pitanje šta je sa drugim kategorijama lica koja su takođe ugrožena, a koja imaju daleko veće kvalifikacije za rad u MUP-u RS od predmetne osobe koja je počela obavljati pripravnički staž?

Gdje su prava srpske djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, gdje su prava lica bez jednog ili oba roditelja, gdje su prava lica drugih vjeroispovjesti, koje je školovao MUP RS u Visokoj školi unutrašnjih poslova, a koji su godinama nezaposleni?

I oni su manjina, posebno ugrožena, zar nije dovoljno što su odrastali bez roditelja i što su se uzalud školovali da služe državi, kojoj pojedini dadoše svoje očeve? Na njihovu ravnopravnost se ne obraća pažnja pri zapošljavanju, a trebali bi da imaju privilegije. Međutim, te privilegije uživaju djeca i poznanici političkih ličnosti, tajkuna i sličnih.

Nisu oni završavali privatne fakultete, oni žive u uslovima u kojima su školarine u takvim „obrazovnim institucijama“ enormno velike, oni su završili držani, obrazovno obimniji i namjenski osnovan fakultet za potrebe MUP-a RS. Konstantujemo da ovaj čin MUP-a RS predstavlja jeftin pokušaj da se prikaže ravnopravnost pri zapošljavanju u isti, što je daleko od stvarnosti.

Jedino što je MUP RS omogućio je godinu dana obavljanja pripravničkog staža djeci poginulih boraca, dok su ostali obavljali volonterski staž u trajanju od godinu dana bez ikakvog primanja, nekon čega svi završavaju na ulici bez produženja ugovora.

Takođe, postoji i određen broj onih koji su ostali uskraćeni za obavljanje volonterskog staža. Godinama unazad slušamo priče kako će se naši problemi rješavati, ali bez preduzimanja konkretnih mjera, međutim, država nema sluha da se pozabavi ni najugroženijim među nama.

Srami se državo što si okrenula leđa djeci koji su završili tvoje fakultete i čiji su očevi dali živote za tebe.

Udruženje diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova

/ATV/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender