26. 09. 2021.
Imamo jake dokaze protiv Hrvatske

Imamo jake dokaze protiv Hrvatske

Imamo jake dokaze protiv Hrvatske

Moguća su četiri ishoda – da sud presudi da je bilo genocida na jednoj ili drugoj strani, da su Srbija i Hrvatska počinile genocid ili da genocida nije bilo, smatra Obradović.

“Teško je unaprijed govoriti o ishodu procesa koji Srbija i Hrvatska vode pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u slučaju međusobnih optužbi za genocid, ali mogu da garantujem da će naš pravni tim iznijeti jaku argumentaciju, na visoko profesionalnom nivou”, rekao je Obradović u intervjuu “Novostima”.

Usmena rasprava, zakazana za 3. mart sljedeće godine, najvjerovatnije će trajati oko mjesec dana, a obje strane su spremile hiljade stranica materijala i mnogobrojne svedoke.

“Bez obzira na ishod, ono što je veoma važno je to što će poslije okončanja procesa, ovaj spor biti skinut sa političke agende dviju država”, rekao je Obradović.

On smatra da za vansudski dogovor uvijek postoji mogućnost, ali to je pitanje za vlade.

“Naš pravni tim je dobio instrukciju da zastupa državu pred MSP i mi nismo ti koji mogu da odlučuju o pomirenju”, rekao je Obradović.

“Stranke uvijek mogu da se pomire i da spor riješe i izvan suda. Međutim, imajući u vidu kolika sredstva UN ulažu za pripremu logistike, ukoliko bi se ovaj predmet u posljednjem momentu skinuo sa liste, došlo bi do zastoja u radu suda, za koji bi bile odgovorne dvije strane”, ocijenio je on.

Obradović je rekao da će srpski pravni tim imati dvanaestak članova, koji će biti na usmenoj raspravi.

“Naša priprema za usmenu raspravu traje već godinama. Tu su profesor Vilijam Šabas, jedan od vodećih stručnjaka u pravnom tumačenju genocida, prof. Andreas Cimerman, koji je bio sa nama i u procesu sa BiH i oko Kosova, advokati Vejn DŽordaš, savjetnik za unakrsno ispitivanje svjedoka, i Novak Lukić koji je bio branilac Momčila Perišića i Veselina Šljivančanina”, objasnio je on.

Obradović smatra da ne postoji opasnost da MSP poklekne pod političkim pritiscima.

“Ne vjerujem da bi tako nešto bilo moguće u ovom slučaju. Nemamo obavještenja da je neki sudija povučen iz predmeta. Ima ih 15, iz različitih dijelova svijeta. Svaka od stalnih članica Savjeta bezbjednosti ima po jednog sudiju u vijeću”, rekao je on.

Obradović je kazao da je sa hrvatskom stranom napravljen dogovor da o dokazima ne govorimo u javnosti.

“Time niko ne dobija. Samo se podižu strasti. Nemamo pravo ni da tri mjeseca pred početak suđenja objavljujemo imena svjedoka, jer bi to ugrozilo njihovu sigurnost”, objasnio je Obradović i dodao da svjedoka ima mnogo, ali koliko će ih se pojaviti na sudu još nije utvrđeno.

“Postoje svjedoci koji su svoje iskaze davali pred Tribunalom i njihove izjave mogu biti korišćene pred MSP kao dokumenta, kao što su dostavljene i izjave ljudi koji su svjedočili pred domaćim organima u procesu prikupljanja činjenica o zločinima”, rekao je on i ocijenio da oslobađanje Ante Gotovine u Hagu Srbiji ne otežava poziciju.

Ovog momenta ne postoji nikakva zvanična cifra kolika bi odšteta bila. Hrvatska zahtijeva naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete proizvedene ratom od 1991. do 1995, sa izgubljenom ekonomskom dobiti, Srbija – naknadu šteta građanima srpske nacionalnosti koji su žrtve “Oluje”.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender