20. 10. 2021.
Kriminalci Srpskoj nisu vratili milione

Kriminalci Srpskoj nisu vratili milione

Kriminalci Srpskoj nisu vratili milione

Samo prema tri presude Osnovnog suda u Prijedoru iz 2005. i 2008. godine Milan Vrućinić, Ranko Šarić i Milan Igman bili su dužni da u budžet RS uplate oko 1,5 miliona KM, ali to nikada nisu učinili, jer je naknadno utvrđeno da, navodno, nemaju primanja niti imovinu.

Osnovni sud u Prijedoru proglasio je 15. decembra 2005. godine Vrućinića krivim za zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja. Osuđen je na dvije godine i dva mjeseca zatvora te oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi u iznosu od 872.729 KM.

– Pokrenuti izvršni postupak obustavljen je rješenjem iz 2010. godine kada je Pravobranilaštvo RS obavijestilo da se, zbog nemogućnosti utvrđenja imovine izvršenika, dalje radnje preduzimaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela – naveo je predsjednik prijedorskog Osnovnog suda Duško Miloica.

Isti sud je Ranka Šarića 20. decembra 2005. godine proglasio krivim za zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja, kaznivši ga sa dvije godine zatvora te oduzimanjem protivpravno stečene imovinske koristi od 303.175 KM.

Pokrenut je izvršni postupak i, iako je od pravosnažnosti presude proteklo osam godina, taj predmet je u toku.

– Osnovni sud u Prijedoru je zbog poreske utaje Milanu Igmanu 5. februara 2008. godine izrekao kaznu zatvora od godinu i oduzimanje imovinske koristi od 290.164 KM. Presuda je dostavljena nadležnom pravobranilaštvu koje je 2010. godine poslalo obavještenje da za Igmana nije moglo da utvrdi imovinu koja bi predstavljala predmet izvršenja – napisao je Miloica.

/Glas Srpske/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender