17. 10. 2021.

Banjaluci treba još jedna gimnazija, ali ko podnosi inicijativu?

Otvaranje druge gimnazije u Banjaluci, dugo očekivano i najavljivano, po svemu sudeći, neće biti uskoro, jer grad Banjaluka, prema zvaničnim informacijama iz resornog ministarstva, još nije dostavio inicijativu.

Naime, prema slovu zakona inicijativu za osnivanje škole može pokrenuti jedinica lokalne samouprave na čijem se području planira otvaranje, najkasnije do 31. decembra ove godine za narednu školsku godinu, što govori da vrijeme za otvaranje druge gimnazije sljedeće školske godine polako ističe. Kako je godinama iza nas najavljivano, druga gimnazija je trebalo da počne s radom u prostoru u kojem se ranije nalazilo sjedište Investiciono-razvojne banke (IRB) RS, preko puta parka “Mladen Stojanović” u Banjaluci. Ipak, nastavu u toj zgradi privremeno obavljaju učenici banjalučke Građevinske škole, jer njihov prethodni objekat nije ispunjavao osnovne uslove za odvijanje nastave.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS kazali su da je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju predviđeno da javnu školu osnivaju i ona počinje s radom ako postoji potreba za školovanjem određenih smjerova, struka i zanimanja, zatim ukoliko je broj učenika usklađen sa pedagoškim standardima te ako su obezbijeđena sredstva za osnivanje i rad škole, prostor, oprema i nastavna sredstva u skladu sa pedagoškim standardima i normativima. Isto tako, u ovom ministarstvu su precizirali da je propisano i da je u tom slučaju potrebno obezbijediti potreban broj stručnog kadra nastavnika i saradnika te imati fiskulturnu salu i najmanje jedno igralište na otvorenom prostoru.

“Isti zakon kaže da inicijativu za osnivanje javne škole može pokrenuti jedinica lokalne samouprave na čijem se području planira otvaranje škole ili više jedinica lokalne samouprave zajedno, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu školsku godinu”, istakli su iz resornog ministarstva. Prema njihovim riječima, pripreme za osnivanje druge gimnazije u Banjaluci nisu u toku i ne može se očekivati otvaranje iste do početka naredne školske godine, jer Ministarstvo prosvjete i kulture još nije zaprimilo inicijativu jedinice lokalne samouprave.

“Ovo ministarstvo će u najkraćem roku razmotriti eventualno dostavljenu inicijativu i nakon razmatranja uputiti istu Vladi RS na usvajanje”, naveli su iz Ministarstva.

U Administrativnoj službi grada Banjaluka kazali su da su oni ranije bili uključeni u razgovore u vezi s otvaranjem druge gimnazije u Banjaluci te su naveli da je taj proces pokrenut na nivou resornog ministarstva, koje je i nadležno za njeno otvaranje. Ipak, nisu imali odgovor na stav Ministarstva da grad Banjaluka treba da dostavi inicijativu za otvaranje ove srednjoškolske ustanove.

A koliko bi otvaranje ove gimnazije u Banjaluci bilo korisno potvrđuju i pojedini profesori, koji smatraju da bi osnivanje ove ustanove srednjoškolskog obrazovanja uveliko doprinijelo rasterećenju trenutno jedine gimnazije u gradu, posebno ako se ima u vidu veliki interes svršenih osnovaca za gimnazijom, ali i da bi se stvorili uslovi za osnivanje sportskog smjera u postojećoj.

(Nezavisne novine)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender