24. 10. 2021.
Krediti pod lupom Tužilaštva i SIPA

Krediti pod lupom Tužilaštva i SIPA

Krediti pod lupom Tužilaštva i SIPA

Prema našim saznanjima, reakcija Posebnog odjela Tužilaštva BiH za organizirani kriminal uslijedila je s ciljem utvrđivanja odgovornosti institucija i pojedinaca za katastrofalno planiranje i upravljanje velikim insfrastrukturnim projektima, zbog čega višemilionska opterećenja trpi državni budžet.

Prema zvaničnim podacima Ministarstva finansija i trezora BiH, iznos neangažovanih kreditnih sredstava na nivou cijele BiH do danas je narastao na gotovo 1,769 milijardi KM, odnosno 1,740 milijardi KM bez direktnog duga entiteta.

Od toga se za koridor 5c “kiseli” neiskorištenih 230,7 miliona KM samo od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), zbog čega je država u konkretnom slučaju platila 1.521.977 KM komitmenta (naknada koja se plaća za neiskorištene kredite) u 2012. godini.

U istom periodu, BiH je platila i 347.159 KM penala za projekat “Vjetroelektrane Mesihovina” (kredit Njemačke razvojne banke), 299.915 KM za projekat “Željeznice 2” (kredit EBRD-a), 231.432 KM za rekonstrukciju puteva (također kredit EBRD-a), 124.276 KM za projekat “Cijevna III” (Njemačka razvojna banka), potom 141.782 KM za projekat gasifikacije Srebnjobosanskog kantona (sredstva EBRD-a) i tako dalje.

U konkretnom slučaju, fokus Tužilaštva BiH je stavljen na neiskorištene kredite za gradnju autoputa na koridoru 5c.

“Došli smo do informacija da su dignuti krediti za koridor 5c, plaćaju se skupi penali, a ništa se ne dešava”, kratko je izjavio naš sagovornik iz Tužilaštva BiH.

Iz SIPA su nam potvrdili da su dio provjera u sklopu nekoliko paralelnih istraga završili u avgustu, nakon zahtjeva Tužilaštva za postupanje “u vezi s nezakonitim poslovanjem JP ‘Autoceste Federacije BiH'”.

“Nakon tih izvršenih provjera, prikupljena dokumentacija je dostavljena Tužilaštvu BiH na ocjenu i dalje postupanje”, kazala je kratko Kristina Jozić, portparol SIPA.

Ensad Karić, direktor JP “Autoceste FBiH”, rekao nam je da ne bi da komentira provjere Tužilaštva BiH.

“Mi smo provjeravani više puta sa svih instanci i dosad smo SIPA u četiri, pet navrata dostavili svu dokumentaciju”, naglasio je Karić, koji smatra da Tužilaštvo BiH treba da se raspituje za aktivnosti njegovog prethodnika, a ne za njegove.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i s Enverom Bijedićem, ministrom prometa i komunikacija FBiH, ali, prema riječima njegove sekretarice, on je bio službeno odsutan i van zemlje.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH ističu da različiti faktori mogu pogodovati neiskorištenosti višemilionskih kredita te da oni ne mogu uticati na krajnje korisnike da izvrše svoje obaveze iz kreditnih aranžmana.

“Ovo ministarstvo uglavnom potpisuje ugovore o garanciji za kredite koje koriste javna preduzeća, lokalne zajednice, tačnije entiteti na koje se alocira kredit. Nažalost, kada se preuzima obaveza, niko ne razmišlja o plaćanju provizije i šteti koja nastaje zbog neispunjavanja obaveza iz kreditnog aranžmana”, kažu u Ministarstvu finansija i trezora.

Podsjećamo, i Kemal Kozarić, guverner Centralne banke BiH, nedavno je upozorio da je država posljednjih desetak godina za nekorištene kredite platila više od 30 miliona maraka zateznih kamata.
Franjičević: Utvrditi odgovornost

Mato Franjičević, poslanik HDZ BiH u parlamentu BiH, jedan je od parlamentaraca koji su ranije upozoravali na ovaj problem. Kaže da apsolutno podržava utvrđivanje odgovornosti za uzimanje kreditnih sredstava koja se ne stavljaju u funkciju.

“Odgovornost može biti kako na onima koji podižući kredite nisu imali jasnu viziju gdje i kako ta sredstva utrošiti, tako i na onima koji su vlastitom nesposobnošću na terenu doprinijeli da ti krediti ne budu iskorišteni”, navodi Franjičević.

Primjeri plaćanja penala (2012. godina)

– Koridor 5c -plaćeno 1.521.977 KM

– Vjetroelektrana Mesihovina – plaćeno 347.159 KM

– Željeznice 2 – plaćeno 299.915 KM

– Cijevna III – plaćeno 124.276 KM

– Gasifikacija SBK- plaćeno 141.782 KM

/Nezavisne novine/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender