23. 09. 2021.

Oko 3.600 zahtjeva za legalizaciju objekata

Sofiljeva je naglasila da je Zakon o uređenju prostora i građanju precizirao da se nelegalno izgrađeni objekti, sagrađeni prije stupanja na snagu ovog zakona, mogu legalizovati do 24. maja 2015. godine, odnosno dvije godine od stupanja na snagu Zakona.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da nema tačne procjene koliko je nelegalno izgrađenih objekata na području Banjaluke, ističući da u gradu postoje objekti koji su nikli stihijski i za koje Odjeljenje nema podataka.

“Podatke imamo samo kod izrade određenih dokumenata”, rekla je Sofiljeva i dodala da će podaci biti poznati prilikom izrade urbanističkog plana grada, čija izrada je u toku, kao i izrada prostornog plana.

Ona je istakla da je urbanistički plan značajan dokument koji će riješiti mnoga pitanja i dileme i dati određene podatke o svim objektima na području grada Banjaluka.

Sofiljeva je apelovala da građani podnesu zahtjeve za legalizaciju, dodavši da je Zakon o uređenju prostora i građenju definisao mogućnost plaćanja legalizacije objekta putem obveznica, kao i određene popuste za ratne vojne invalide i porodice poginulih.

Ona je rekla da je u toku izrada pravilnika kojim će biti definisani načini plaćanja, odnosno povlastice prilikom plaćanja legalizacije nelegalno izgrađenih objekata.

Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Slaviša Sandić rekao je da su od stupanja na snagu novog Zakona o uređenju prostora i građenju 24. maja, građevinski inspektori u 245 slučajeva prekinuli vođenje postupaka i uputili ih na rješavanje Odjeljenju za prostorno uređenje.

Sandić je rekao da su građevinski inspektori ove godine obavili 3.471 inspekcijsku kontrolu.

“Nakon 24. maja po nalogu građevinske inspekcije uklonjena su 32 objekta na području grada Banjaluka. Uglavnom je riječ o pomoćnim objektima, ogradama i nadstrešnicama i slično”, rekao je Sandić.

On je naglasio da nakon stupanja na snagu novog Zakona o uređenju prostora i građenju nema slučajeva da su se investitori usudili da grade veće objekte, a da prethodno nisu pribavili odobrenje za građenje.

“Ukoliko matični objekat posjeduje građevinsku dozvolu, ona nije potrebna za pomoćne objekte kao što su garaže, nadstrešnice, ograde i slično. Ukoliko je potrebna dozvola za pomoćni objekat, građani treba da se obrate za izdavanje lokacijskih uslova, što je jednostavnija i jeftinija procedura”, pojasnio je Sandić.

On je rekao da je nelegalna gradnja stavljena pod kontrolu i da će se u narednom periodu više pažnje posvetiti kontroli kvaliteta svih ugradbenih materijala, odnosno kontroli da li izvođači i nadzorni organi uzimaju uzorke sa svakog konstruktivnog elementa, što je obaveza u toku gradnje.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender