28. 10. 2021.

Mevlid Jašarević osuđen na 15 godina zatvora

Predsjedavajući Vijeća Hilmo Vučinić rekao je da protiv ove presude nije dozvoljena žalba.

On je naveo da je Jašarević kriv jer je kao član vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči izvršio ovaj teroristički čin tako što je za 50 minuta ispalio 105 metaka u pravcu zgrade američke Ambasade.

“Tužilaštvo BiH dokazalo je da je napad izvršen s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, na šta ukazuju sve okolnosti događaja. Ovo djelo izvršeno je u blizini škole, kampusa, Ambasade, odnosno u najfrekventnijem dijelu grada, što je izazvalo strah i paniku stanovnika”, obrazložio je Vučinić izrečenu presudu.

Kao drugi cilj Jašarevićevog napada Vučinić je naveo prijetnje i ucjene upućene vladama SAD i NJemačke zbog njihove politike u Iranu i Avganistanu.

Apelaciono vijeće odbacilo je tvrdnje odbrane da su pripadnici policije ranili policajca Mirsada Velića, koji je u svom iskazu naveo da se njegovo ranjavanje desilo u početnoj fazi napada.

Pri odmjeravanju kazne, Vijeće je ocijenilo da se Jašarević iskreno pokajao za učinjeno djelo, da ga je počinio kao mlada osoba, a u obzir su uzete njegove porodične i socijalne prilike.

Apelaciono vijeće Suda BiH smatra da će izrečena kazna zadovoljiti generalnu prevenciju, odnosno poslati jasnu poruku domaćoj i međunarodnoj javnosti da su BiH i njene institucije u stanju da zaštite svoje građane i da se bore protiv terorizma, kao i da će odgovarati svako ko učini slično krivično djelo.

Vučinić je dodao da je ovakva presuda potrebna s obzirom na to da u BiH postoji opasnost od terorističkih djela, te da se na Sudu BiH vode ili su se vodili drugi predmeti vezani za ova krivična djela.

U vrijeme izdržavanja kazne Jašareviću će biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 28. oktobra 2011. godine. On će biti u pritvoru do upućivanja na izdržavanja zatvorske kazne, a najduže do isteka pritvorske kazne.

Portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić rekao je novinarima da je Tužilaštvo zadovoljno izrečenom presudom, koja je blizu gornjeg maksimuma od 20 godina.

Jašarevićev branilac Senad Dupovac naveo je da je iz obrazloženja shvatio zašto je izrečena kazna “enormno visoka”.

“Apelaciono vijeće kaže da je ova kazna poruka međunarodnoj zajednici da se BiH bori protiv terorizma. Svrha kazne treba da je sasvim druge prirode, a ne poruka međunarodnoj zajednici”, izjavio je Dupovac.

On je najavio dalju “borbu“ pred Ustavnim sudom BiH. Dupovac smatra da je prekršena odredba člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, jer ovaj sud nije cijenio olakšavajuće okolnosti u slučaju njegovog branjenika.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender