25. 10. 2021.
Republika Srpska je u Dejtonu imala status strane koja kreira sporazum

Republika Srpska je u Dejtonu imala status strane koja kreira sporazum

Republika Srpska je u Dejtonu imala status strane koja kreira sporazum

Republika Srpska je, osim potpisa na svih 12 aneksa Dejtonskog sporazuma, u preambuli Dejtonskog sporazuma navedena kao strana koja je Sporazumom od 29. avgusta 1995. godine ovlastila delegaciju SR Jugoslavije da, u ime Republike Srpske, potpiše dijelove mirovnog plana koji se odnose na Srpsku – napominje se u dokumentu.

Time je Republika Srpska i sama bila strana Dejtonskog sporazuma, iz čega proizlazi da je Srpska bila u odnosu prema RBiH kao prema drugoj strani.

Istovremeno, tadašnja RBiH nije imala niti joj je trebalo ovlaštenje Federacije BiH, jer se prava i obaveze iz Dejtonskog sporazuma, odnosno njegovih aneksa, odnose samo na Federaciju kao entitet koji je u sastavu BiH.

U dokumentu je navedno i svjedočenje člana Predjedništva BiH Ive Komšića, koji je za “Dnevni avaz” 21.1. 2011. godine potvrdio da je postojao dokument koji je poslužio kao osnova za Dejtonski sporazum i da je u tom dokumentu naveden naziv Republika Srpska bez navodnika, a da se BiH ne pominje.

Taj dokument su Ženevski principi od 8. septembra 1995. godine koji je u ime RBiH parafirao tadašnji ministar inostranih poslova Muhamed Šaćirbegović.

Posebno poglavnje u obimnom dokumentu kabineta predsjednika Srpske, u kome se analizira Dejtonski sporazum – izvorna ovlaštenja i položaj Republike Srpske, zauzima pitanje imovine, pri čemu se citatima iz Sporazuma dokazuje da imovina BiH uopšte nije predviđena niti je pomenuta u papirima.

Ni jednim članom Ustava BiH nije dato pravo na bilo kakvu imovinu, mada protivnici dejtonske BiH insistiraju da sva imovina koja je pripadala SR BiH, koja je bila u sastavu SFRJ, sada pripada BiH…

U dokumentu se navodi i primjer Ustava SAD iz koga prizlazi da centralna vlast može steći imovinu ako joj je ustupe države članice ili kupovinom na teritoriji država članica, ali uz njihovu saglasnost.

BiH jeste – na osnovu Međunarodnog sporazuma o pitanju sukcesije, potpisanom 2001. godine između novonastalih država bivše SFRJ – određena kao subjekat imovine koja se nalazi na teritoriji BiH i u inostaranstvu, na kojoj su bile upisane institucije bivše SFRJ.

Ali, član 1 Ustava BiH navodi da BiH postoji samo kao država sa unutrašnjom strukturom, izmijenjenom prema odredbama Ustava.

Kako Ustav ne daje izričito pravo BiH na imovinu, jer se u nabrajanju njenih nadležnosti ne navodi to pravo, onda je jasno da BiH, prema važećem ustavu, nema pravo na imovinu niti se to pravo reguliše nekim drugim članom ustava.

Zato pokušaj podržavljenja imovine entiteta nema nikakav pravni osnov – ističe se u dokumentu iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

(Agencije)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender