28. 10. 2021.

Šešelj traži 12 miliona evra odštete

Potpredsjednik SRS Zoran Krasić rekao je danas, na konferenciji za novinare, da je Šešelj pretrpio nematerijalnu štetu koja se ne može nadoknaditi samo konstatacijom o povredi njegovih prava, već i isplatom naknade.

On je istakao da je Šešelj juče predao Pretresnom vijeću podnesak, u kome je mišljenje povodom odluke Pretresnog vijeća o nastavku postupka protiv njega.

“Ovim podneskom Šešelj je na osnovu brojnih kršenja njegovih osnovnih ljudskih i procesnih prava, kao i nepoštivanja pravila i propisa kako predviđa pravilo 5 Pravilnika o postupku i dokazima, dokazao da je ovakvim postupanjem Suda u Hagu nesporno prouzrokovana stvarna šteta njemu kao optuženom”, rekao je Krasić.

On je naglasio da se ovim podneskom zahtijeva obustavljanje krivičnog postupka i hitno i neodložno puštanje Šešelja na slobodu.

“Očigledno je da se postupak ne može nastaviti da bi bio pravedan i fer, kao i to da je izuzećem sudije Harhofa praktično postupak poništen”, rekao je Krasić, koji je i predsjednik Komiteta za odbranu Vojislava Šešelja.

On je istakao da “flagrantno kršenje načela ekspeditivnosti” ukazuje na očiglednu primjenu doktrine zloupotrebe postupka, dodajući da za nastalu situaciju sistematskog kršenja ljudskih i procesnih prava ne postoji drugo odgovarajuće procesno rješenje.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender