19. 10. 2021.

SDS kritikuje rebalans Budžeta Srpske

Prema njegovim riječima, neprihvatljivo je i pravdanje rebalansa preuzetim obavezama po osnovu dogovora sa MMF-om.

Stanić je rekao da su u strukturi budžeta urađene ozbiljene intervencije i preraspodjele i da budžet služi za plate birokratije i otplatu kredita.

On smatra da sredstava u budžetu nema za druge korisnike, zbog čega se smanjuju subvencije i socijalna davanja. Zaključio je da ponuđeni rebalans potvrđuje pad ključnih poreskih prihoda u Republici Srpskoj.

Stanić je za radnu verziju nacrta budžeta Republike Srpske za narednu godunu rekao da je “nemoguća misija” jer su su prihodi planirani na istom nivou, a rashodi povećani za tri odsto.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender