16. 10. 2021.
Predbračni ugovori još nepoznanica

Predbračni ugovori još nepoznanica

Predbračni ugovori još nepoznanica

Predsjednik Notarske komore Republike Srpske Irena Mojović ističe da je jedan od osnovnih razloga  – ekonomska situacija, u kojoj mladi ljudi nemaju gotovo nikakve imovine prilikom stupanja u brak, pa nemaju šta ni da osiguravaju kroz takav ugovor.

“Drugi razlog je taj što se kod nas ljudi više vole, pa se najčešće uzimaju iz ljubavi, dok je na zapadu imovina ono o čemu se najviše razmišlja“, ocjenjuje  Mojovićeva za Srnu.

Stranke  se notarima mnogo više obraćaju zbog ugovora u toku razvoda, kojima se rješava pitanje porodične imovine.

Mojovićeva navodi da je za pet godina rada Notarske komore bilo mnogo ugovora o porodičnoj imovini, kojima se brže rješava problem raspodjele imovine djeci za života roditelja, kao i raspodjele imovine među članovima porodice.

“Često je sklapanje ugovora o poklonu. Kada roditelji žele da poklone nešto od imovine jednom od djece, jer je drugom možda nešto ranije dato, notar ih obavještava da i drugo dijete uvijek može da traži uračunavanje u imovinsku masu tog poklona“, objašnjava  Mojovićeva.

Ima dosta  bračnih ugovora u  kojima se bračni drugovi opredijele kako žele da urede imovinu, nevezano za zakon koji kaže da svakom bračnom drugu pripada polovina.

“To je najčešći slučaj  kod razvoda braka ili ako žele da podijele imovinu iz nekog drugog razloga“, navela je predsjednik Notarske komore.

U Republici Srpskoj sve se više zaključuju i ugovori o doživotnom izdržavanju, najčešće s djecom, da bi bila obezbijeđena poslije smrti roditelja.

Takvi ugovori  sklapaju se sa onim djetetom koje je najviše pomagalo roditeljima, a to je najčešće ono koje je i živjelo sa roditeljima.

“Taj ugovor se ne može osporavati poslije smrti roditelja, pa se  često zaključuje. Takav ugovor se pravi i između bračnih drugova, koji se obavezuju da će jedan drugog doživotno izdržavati“, objasnila je Mojovićeva za Srnu.

Notarima u Srpskoj stranke se u posljednje vrijeme obraćaju  i zbog sklapanja ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života.

“Najčešće se ovakvi ugovori zaključuju između roditelja i djece, pa djeca odmah postanu vlasnici nekretnina, ali sa obavezom da doživotno izdržavaju roditelje, koji imaju pravo da žive u tim nekretninama” – napominje Mojivićeva i zaključuje:

“To je praktično, jer djeca mogu da obnavljaju ili nadograđuju stambene objekte koje dobijaju”.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender