19. 10. 2021.

Tešanovićeva: Žene ne smiju kriti nasilje kojem su izložene

Tešanovićeva je rekla da žene ne smiju da kriju nasilje kome su izložene ili koje su proživjele i da nasilje moraju prijaviti policiji ili na SOS liniju 1264.

Ona je za “Večernje novosti” istakla da je Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, s ciljem unapređenja sistema zaštite žrtava nasilja, iniciralo donošenje novih zakonskih rješenja i protokola, usklađenih sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

“Zbog blagih sankcija i ponavljanja nasilja, inicirane su izmjene Krivičnog zakona Srpske kojim fizički napad na ženu i u porodici treba da se tretira kao krivično djelo, a nasilnik dosta strože kažnjava, što podrazumijeva i duže zatvorske kazne u zavisnosti od težine krivičnog djela, posljedica po žrtvu i ponavljanja nasilja”, istakla je Tešanovićeva.

Ona je navela podatke prema kojima je u Srpskoj, od 2006. do 2011. godine, od ukupno 1.678 predmeta nasilja nad ženama u porodici, izrečeno samo 48 mjeseci zatvora nasilnicima, a najčešće izricane sankcije su uslovna osuda koja je izrečena u trajanju od ukupno 3.466 mjeseci i novčane kazne u ukupnom iznosu od 72.057 KM.

Govoreći o prevenciji nasilja u porodici, Tešanovićeva je navela da je činjenica da je nasilje učestalije u siromašnim, disfunkcionalnim porodicama, zbog čega je za prevenciju veoma bitno ekonomsko osnaživanje porodica, dodajući da u tom pravcu idu i mjere Vlade Republike Srpske.

Ona je podsjetila da će poslanici Narodne skupštine Srpske već na narednoj sjednici razmatrati izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender