16. 10. 2021.
„Dan igre“ za djecu ometenu u razvoju

„Dan igre“ za djecu ometenu u razvoju

„Dan igre“ za djecu ometenu u razvoju

U nedelju, 08.12.2013. godine, sa početkom u 11h u Dječijem pozorištu Republike Srpske u Banjaluci biće održan „Dan igre“ – događaj koji je posvećen djeci sa poteškoćama u razvoju, gdje nastojimo da pružimo priliku djeci da se zajedno igraju i druže, kroz zabavu i igru uče da prihvataju jedni druge, mijenjaju i prilagođavaju svoju komunikaciju u odnosu na vršnjake i uče različite vještine jedni od drugih. Predviđeno je igranje pozorišne predstave a nakon toga niz sadržaja, animacija, igrokaza…

Organizatori događaja su Praxiss Centar i Udruženje dramskih umjetnika Republike Srpske. Osnovna poruka ovog događaja je da treba podržati djecu da prilagode komunikaciju svojim vršnjacima i ohrabriti ih da nauče razne vještine jedni od drugih. Takođe, Dan igre pruža šansu djeci sa smetnjama u razvoju da budu viđena u pozitivnom svjetlu od strane svojih vršnjaka i da dožive zajedničko zanimljivo iskustvo.

Ovaj Dan igre je dio kampanje za podizanje svijesti koja se fokusira na socijalnu inkluziju djece sa smetnjama u razvoju sa ciljem da poveća znanje o pravima ove djece, da pomogne njihovo bolje razumijevanje i prihvatanje i podrži njihovo uključivanje kao aktivnih članova zajednica u kojima žive. Svrha kampanje je da naglasi pristup inkluziji dece sa smetnjama u razvoju koji se bazira na ljudskim pravima i da promijeni fokus sa „humanitarnog” i „socijalnog” na princip jednakih mogućnosti i prava za svu djecu u skladu sa međunarodnim poveljama o ljudskim pravima.

Za više informacija: Saša Stjepanović, projekt menadžer, Praxiss Centar, mob: 066 246 980, e-mail: sasa.stjepanovic@praxiss.ba

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender