16. 10. 2021.
UDAS: 15 posto stanovništva RS živi sa invaliditetom

UDAS: 15 posto stanovništva RS živi sa invaliditetom

UDAS: 15 posto stanovništva RS živi sa invaliditetom

“Uzrok amputacija je obično dijabetes i traumatske povrede. U Republici Srpskoj ima oko 4.500 amputiraca, žrtava mina, ratnih vojnih invalida. Nažalost, broj žrtava mina se svake godine povećava, jer je BiH najzagađenija zemlja minama u Evropi”, naveo je Volaš.

On je, povodom obilježavanja 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, istakao da društvo i dalje stvara komunikacijske i fizičke barijere prema osobama sa invaliditetom.

“Neuključenost osoba sa invaliditetom u život zajednice, nemogućnost inkluzivnog školstva, neravnopravnost na tržištu rada samo su neki od problema sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Pitanje invaliditeta je većinom pitanje socijalne zaštite i nije uključeno u sve segmente društva. I dalje društvo ima milosrdni i medicinski pristup prema invaliditetu, odnosno na invaliditet se gleda kao na bolest”, pojasnio je Volaš.

Prema njegovim riječima, fizičke barijere, nemogućnost zapošljavanja, nemogućnost dobijanja kvalitetnih ortopedskih pomagala, stereotipi su prema osobama sa invaliditetom.

“Partnerskom saradnjom između organizacija osoba sa invaliditetom i institucija moguće je raditi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom. Nijedan zakon, niti pravilnik ne bi mogao biti donesen bez uključenosti osoba sa invaliditetom”, smatra Volaš.

On je pojasnio da su dva najbitnija segmenta za integraciju osoba sa invaliditetom u zajednicu obrazovanje i zapošljavanje, ali kod obrazovanja postoje fizičke i komunikacijske barijere, kao i nemogućnost pohađanja redovnog školovanja.

“Da bismo imali konkurentu osobu sa invaliditetom na tržištu rada, potrebno je da imamo dovoljno dobro edukovane i obrazovane osobe. Većinom, poslodavci smatraju osobe sa invaliditetom kao neproduktivne i veoma im je teško doći do posla”, naveo je Volaš.

On je istakao da diskriminacija osoba sa invaliditetom postoji u svim sferama društva, a zbog barijera i predrasuda koje postoje u društvu invalidna lica su izložena višestrukoj diskriminaciji, naročito žene sa invaliditetom, koja je izražena u obrazovanju, zapošljavanju, kulturnom životu.

“Nema mnogo razumijevanja vlasti za osobe sa invalidtetom, ali postoji određeni pomaci oko uključivanja lica sa invaliditetom u oblasti boračko-invalidske zaštite. Vlast bi trebalo da obrati više pažnju na potrebe lica sa invaliditetom kako bi njihove potrebe integrisali u zakone”, rekao je Volaš.

On je poručio da je potrebno i da se radi na stvaranju novih programa i usluga koji će pomoći licima sa invaliditetom u njihovom svakodnevnom životu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender