25. 10. 2021.

Ukradeni konji završili u mesnoj industriji?

Konji koji su prošle godine ukradeni sa planinskih pašnjaka u okolici Goražda, prema informacijama istražilaca, najvjerovatnije su završili u industriji prerade mesa, a potom i na tržištu hrane u Bosni i Hercegovini, piše današnji “Dnevni avaz”.

Istražilac Sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosanskopodrinjskog kantona Goražde Nijaz Drakovac saopštio je ovom listu frapantne podatke o organizovanom lovu na konje i surovosti krajnjih kupaca prema životinjama, koji se u ovom kraju ni u ratnom periodu, u vrijeme najveće gladi, nisu koristile u ishrani.

“Na osnovu informacija koje imamo, te životinje su uglavnom završavale u klaonicama u Visokom. Nijednog živog konja nismo našli, a informacije koje smo operativnim radom dobivali ukazale su na to da su uglavnom prodavani na stočnim pijacama i potom išli u klaonice”, tvrdi Drakovac.

Dževad Drugovac iz Brdarića kod Prače jedna je od žrtava konjokradica. Krajem ljeta prošle godine ukrali su mu tri konja u vrijeme ispaše na planinskim pašnjacima Borovca i Rude Glave.

“Konje smo nekada držali kao osnovno sredstvo za rad, ali od kada su stigle mašine zadržao ih je samo onaj ko je volio te životinje”, kaže Drugovac.

Tragajući po Borovcu sa drugim poljoprivrednicima iz okoline Goražda pronašao je tragove gdje su konji hvatani i tovareni na kamion.

“Šta je bilo gore, to je pokradeno. U ljetnom periodu bila je atrakcija pored planinarskog doma na Rudoj Glavi vidjeti krdo konja, ali ove godine nijednog nije bilo”, ističe Drugovac.

Dok je vladala prava pomama za konjima MUP-u BPK prijavljena je krađa tridesetak grla.

Konji su hvatani u rejonima Presjeke kod Ustikoline i Orahovica i Kacelja iznad Goražda, a za njihov transport prema Hadžićima kamionima i kombi vozilima služila je putna komunikacija preko Grepka i Igmana.

Krađe konja istovremeno su se dešavale i u okolici Foče, Sokoca, Rogatice, na Nišičkoj visoravni.

Tužilaštvo BPK podnijelo je krivičnu prijavu i u toku je sudski proces protiv pet osoba, od kojih je jedna izuzeta iz optužnice nakon što je pristala da bude svjedok tužilaštva.

 

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender