16. 10. 2021.
Blokirani računi opštine Novi Grad

Blokirani računi opštine Novi Grad

Blokirani računi opštine Novi Grad

Izvršna presuda Okružnog privrednog suda u Banjaluci za blokadu računa uslijedila je na zahtjev preduzeća “Žitoprodukt” da se isplati šteta nastala u periodu od 1992. do 1997. godine na objektima silosa u Poljavnicama kod Novog Grada.

Opština Novi Grad treba da ovom preduzeću, koje je u stečaju, isplati 139.773 KM, odnosno uz zatezne kamate i troškove postupka ukupno 196.000 KM.

Rajilićeva je na konferenciji za novinare istakla da zbog blokade računa opština ne može isplaćivati socijalnu pomoć, plate radnicima i naknade korisnicima budžeta.

“Ne želeći se miješati u rad sudova, moramo naglasiti da je postupak pred Okružnim privrednim sudom u Banjaluci vođen tako da su uvažavani samo argumenti tužioca, na kojima je zasnovana presuda, ne cijeneći da dokumenti koje je kao dokaz priložio tužilac nemaju pečat i da nema dokaza da su njihovi dopisi uopšte dostavljeni opštini Novi Grad”, rekla je Rajilićeva.

Ona je naglasila da je Okružni privredni sud u izvršnom postupku neuobičajnom ažurnošću izvršio blokadu svih računa opštine Novi Grad i pored činjenice da je opština zatražila reviziju kod Vrhovnog suda Republike Srpske.

Rajilićeva je zapitala ko će opštini nadoknaditi 196.000 KM koje će biti prebačene na račun tužioca, ukoliko odluka Vrhovnog suda bude u korist opštine Novi Grad.

Sudski spor započet je 2003. godine, javlja RTRS.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender