16. 10. 2021.
Postupci, a ne kritike doveli Sud BiH u sadašnju poziciju

Cvijanovićeva: Plate se povećavaju na osnovu analize, a ne nagađanja

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da se ni u budžetu za 2013. godinu nije vidjelo povećanje plata budžetskih korisnika, pa su od mjeseca jula plate, ipak, isplaćivane u uvećanom iznosu od pet odsto u odnosu na sredstva koja su planirana početkom godine.

“I pored tog povećanja, sve budžetske obaveze su se redovno izvršavale, upravo zato što je povećanje realizovano na osnovu analize i pokazatelja, a ne nagađanja, a tako će biti i sa svim narednim povećanjima”, rekla je Cvijanovićeva Srni, komentarišuću tvrdnje pojedinih medija da u budžetu za 2014. godinu nije planirano povećanje plata budžetskih korisnika.

Ona je naglasila da je postepeno poboljšanje materijalog položaja različitih kategorija upravo počelo sa budžetskim korisnicima u julu, a potom kroz povećanje penzija u septembru, koje će od januara 2014. godine biti povećane ukupno 7,3 odsto u odnosu na penzije iz januara 2013, te planiranim povećanjem porodičnih i ličnih invalidnina boračkih kategorija od pet odsto.

“Sa svim socijalnim partnerima sam razgovarala otvoreno, i pojasnila dinamiku ovih povećanja. Smatram da zajedno treba da testiramo sistem povećanja plata i da paralelno zajedno radimo na donošenju boljih zakonskih rješenja”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je pojasnila da tu prvenstveno misli na donošenje inoviranog zakona o platama, kojim će se ojačati princip pravednosti, ali i buduća povećanja učiniti smislenijim, dodavši da se na tome radi zajedno sa sindikatom.

Cvijanovićeva je navela da su u Ekonomskoj politici za narednu godinu jasno navedeni pravci djelovanja, uključujući i odnos prema različitim kategorijama društva, te naglasila da je fokus na rasterećenju privrede kroz različite mjere.

“Te mjere su dobre za sve, jer će omogućiti poslodavcima da lakše isplate, a radnicima da lakše dobiju zarađene plate, i sve je usmjereno na očuvanje postojećih radnih mjesta, ali i otvaranje novih”, istakla je premijer Srpske.

Ona je naglasila da uvođenje neoporezivog dijela dohotka za sve, rasterećenja male privrede u okviru sistema fiskalizacije, te novi zakon o multilateralnoj kompenzaciji i cesiji i uvođenje registra parafiskalnih nameta i druge prateće mjere predstavljaju značajne intervencije Vlade na rasterećenju privrede.

Cvijanovićeva je dodala da uz navedene mjere treba imati na umu da Republika Srpska, za razliku od zemalja regije, nije pribjegavala povećanju poreskih stopa, niti uvođenju nekih novih specifičnih poreza tokom svih godina globalne krize.

“Dvije trećine mandata ove vlasti protekle su pod opterećenjem globalne krize, ali smo uprkos tome i uprkos nesređenim političkim odnosima u okviru BiH, kao i često neprincipjelnom ponašanju pojedinih dijelova međunarodne zajednice uspjeli da održimo i stabilnost institucija Republike Srpske i stabilnost njenog budžeta”, konstatovala je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je aktuelna vlast, uprkos silnom politikanstvu opozicije, omogućila i realizaciju velikih investicija i uspjela da stabilizuje ili oživi pojedine privredne subjekte koji su gotovo bili u potpunosti izbrisani sa privredne mape Republike Srpske.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender