19. 10. 2021.

U narednoj godini neto zaduženje 1,6 milijardi evra

Krstić je, tokom rasprave o predlogu budžeta za 2014. godinu, rekao da cifra od 5,6 milijardi evra, o kojoj govore poslanici opozicije, predstavlja bruto zaduživanje države i da se javni dug neće povećati u tom iznosu.

Od toga 3,3 milijarde evra idu na otplatu domaćeg javnog duga, 0,3 milijarde na otplatu spoljnog javnog duga, otplata garantovanog duga je 0,4 milijardi evra, a 1,5 milijardi je zaduživanje za finansiranje deficita koje povećava dug, kao i 0,1 milijarda za nabavku finansijske imovine, objasnio je ministar.

On je pozvao poslanike da tokom rasprave govore o neto zaduživanju države i da ne manipulišu ciframa.

Povodom primjedbi da predlog budžeta nema razvojnu komponentu, Krstić je istakao da postoji nekoliko razvojnih elemenata i da preduzeća u restrukturiranju zahtevaju razrešenje, a ona su bila razvojni motor određenih regiona, i to je tema kojom će se vlada baviti.

Prema njegovim riječima, postoji Fond za razvoj, predviđen je garantni fond kako bi se omogućili povoljniji krediti privredi, zatim Apeks 5 krediti kao jeftini izvor finansiranja, a biće poboljšan i privredni ambijent kroz postizanje makrofiskalne stabilnosti.

“Suština je da država ne može da bude razvojni motor privrede, to više nije moguće kao prethodnih godina, nažalost, imajući u vidu fiskalnu situaciju u kojoj se nalazimo”, naglasio je Krstić.

On je rekao da će neki ključni zakoni, kao što su zakoni o planiranju i izgradnji, stečaju i privatizaciji, biti doneseni do kraja godine, a radi se i na izmjenama Zakona o radu.

Odgovarajući zašto su troškovi za robu i usluge povećani za 10 milijardi dinara, Krstić je naveo da se radi o tehničkim razlozima, odnosno, da je 6,6 milijardi izdvojeno za materijalne troškove škola, dve milijarde za sudove, ali da su ti troškovi uglavnom deficitno neutralni jer su ministarstva redistribuirala troškove.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender