28. 10. 2021.
Istraživanje: Više od polovine mladih u BiH ne traži posao

Istraživanje: Više od polovine mladih u BiH ne traži posao

Istraživanje: Više od polovine mladih u BiH ne traži posao

Naime, spomenuto istraživanje je pokazalo da oko 60 posto mladih ljudi u BiH su bez zaposlenja zbog toga što se nudi mali broj poslova na tržištu rada ali i zbog toga što mladi očekuju da neko drugi nađe posao umjesto njih. Takođe, isto istraživanje je pokazalo da mnogi mladi ljudi u BiH imaju velika očekivanja o tome koliko oni zaslužuju nakon završenog školovanja dok vrlo malo razmišljaju o tome kakvo znanje se traži od njih na tržištu rada.

Iz Popularija poručuju da su mnogi mladi ljudi u BiH naslijedili razmišljanja o radu iz socijalističke Jugoslavije kada se podrazumijevalo da svako ko ima diplomu odmah dobije i zaposlenje.

Dodaje se da se godišnje oko 80 miliona eura podijeli institucijama za zapošljavanje koje se suočavaju sa više od pola miliona nezaposlenih osoba, od čega je njih 40.000 sa visokom stručnom spremom. U istraživanju se naglašava da poseban problem predstavlja činjenica da je vrlo mali broj mladih ljudi u BiH koji se odluče na pokretanje vlastitog biznisa.

Nermana Ajanović iz kompanije Posao.ba izjavila je da mladi ljudi u BiH obično imaju velika očekivanja nakon završenog školovanja ali i da postoji veliki broj diplomanata na tržištu rada. Istraživanje Popularije je na kraju pokazalo da se BiH nalazi u “začaranom krugu” u vezi sa zapošljavanjem mladih osoba.

“U zemlji postoji vrlo teška ekonomska situacija, nizak kvalitet obrazovanja, velika očekivanja mladih ljudi i nedostatak praktičnog iskustva i relevantnih vještina za tržište rada”, navodi se u istraživanju.

Iz ove agencije poručuju da stjicanje fakultetske diplome u BiH danas skoro da ništa i ne znači kada većina mladih nemaju priliku da nađu zaposlenje.

“Činjenica je da univerzitetska diploma danas ne znači ništa posebno kada imamo 20.000 mladih ljudi koji svake godine završe fakultet u BiH”, zaključuje se u izvještaju Popularija.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender