25. 10. 2021.
Kvalitet vazduha u Banjaluci spada u prvu klasu

Kvalitet vazduha u Banjaluci spada u prvu klasu

Kvalitet vazduha u Banjaluci spada u prvu klasu

Prva kategorija, prema Zakonu o zaštiti vazduha, podrazumijeva vazduh koji je čist ili neznatno zagađen, odnosno vazduh u kojem nisu prekoračene granične vrijednosti nivoa ni za jednu zagađujuću materiju, kažu u Odjeljenju za stambene i komunalne poslove i poslove saobraćaja.

Kako pojašnjavaju, meteorološki parametri kao što su brzina vjetra, temperatura vazduha i vazdušni pritisak utiču na koncentraciju zagađivača u vazduhu.

Tokom proteklog mjeseca, vjetroviti period je postojao tokom prve i krajem treće dekade, kada su zabilježene i niže vrijednosti svih zagađivača u vazduhu, što je direktna posljedica bolje provjetrenosti grada i disperzije zagađenja na veću površinu.

Inače, u ovom periodu godine vrijednosti temperature imaju bitniji uticaj na aerozagađenje, jer su u funkciji postrojenja za proizvodnju toplotne energije, kao i individualna ložišta.

Za loženje se, uglavnom, koriste fosilna goriva, koja su u zimskim mjesecima jedan od glavnih izvora zagađenja vazduha na području Grada Banja Luka.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender