16. 10. 2021.
Braći Damjanović dvanaest i po godina za ratne zločine u Sarajevu

Braći Damjanović dvanaest i po godina za ratne zločine u Sarajevu

Braći Damjanović dvanaest i po godina za ratne zločine u Sarajevu

Sud BiH je u obnovljenom postupku, u odnosu na optužene samo razmatrao visinu kazne i primijenio krivični zakon SFRJ iz 1978. godine.

Prilikom određivanja visine kazne, Sudsko vijeće je kao otežavajuću okolnost cijenilo stepen krivične odgovornosti, te narušen integritet oštećenih koji su, kako je obrazloženo, bili nezaštićeni, nenaoružani i izvan borbenog konteksta.

Kao olakšavajuća okolnost navedena je činjenica da su Goran i Zoran Damjanović porodični ljudi koji ranije nisu bili osuđivani, te da su se korektno ponašali tokom sudskog postupka.

Na ovu presudu moguća je žalba Apelacionom sudu BiH u roku od 15 dana, koju su, odmah po okončanju današnjeg ročišta, najavili i branioci osuđene braće i Tužilaštvo BiH.

“Odbrana će iskoristiti to pravo i žalićemo se na visinu kazne, koja može biti i ispod posebnog minimuma od pet godina. Argument naše žalbe je loša ocjena olakšavajućih i precijenjena ocjena otežavajućih okolnosti”, izjavio je Fahrija Karkin, branilac Zorana Damjanovića.

Senad Kreho, branilac Gorana Damjanovića, istakao je da je današnja presuda donesena zahvaljujući presudi Evropskog suda.

“Svakako ćemo se žaliti, jer smatram da postoje posebne olakšavajuće okolnosti koje Sud mora primijeniti na strani optuženog. Goran Damjanović nije ranije osuđivan, a Sud u Strazburu je detektovao da u ovom slučaju nije bilo smrtnih posljedica, što je osnovna i najbitnija olakšavajuća okolnost”, pojasnio je Kreho.

Tužilaštvo BiH saopštilo je da nije zadovoljno izrečenom visinom kazne, zbog čega će se žaliti i tražiti strožu sankciju.

Braća Damjanović su više od šest godina proveli na izdržavanju kazne koja je izrečena ranijom presudom, kada se Sud BiH pozvao na Krivični zakon BiH. Postupak protiv Damjanovića obnovljen je nakon što su, zbog pogrešne primjene zakona, ukinute presude kojima su bili osuđeni za zločine počinjene na području Sarajeva.

Sud BiH je 2007. godine braću Damjanović pravosnažno osudio na 11, odnosno deset i po godina zatvora za zločine protiv civilnog stanovništva počinjene na području Sarajeva po Krivičnom zakonu BiH.

Do obnavljanja postupka došlo je nakon što je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, rješavajući apelaciju Gorana Damjanovića, zaključio da je Sud BiH trebalo da primijeni zakon SFRJ, jer je blaži po počinioca. Nakon toga je i Ustavni sud BiH usvojio sličan zaključak za Zorana Damjanovića.

Zakon preuzet od SFRJ propisuje minimalnu kaznu od pet godina zatvora za ratni zločin, dok je u Krivičnom zakonu BiH propisana najmanja kazna od deset godina.

Sud BiH ukinuo je presudu Damjanovićima i pustio ih na slobodu nakon šest godina provedenih u zatvoru.

Nakon današnje presude, Damjanovićima je preostalo da izdrže još po mjesec i 20 dana zatvorske kazne.

Braća Damjanović su u prethodnom postupku bili proglašeni krivima da su, kao pripadnici Vojske Republike Srpske, sa drugim vojnicima 2. juna 1992. tukli 20 do 30 zarobljenih Bošnjaka u mjestu Bojnik kod Sarajeva.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender