20. 10. 2021.
U hraniteljskim porodicama može biti najviše troje djece

U hraniteljskim porodicama može biti najviše troje djece

U hraniteljskim porodicama može biti najviše troje djece

U Republici Srpskoj postoji oko 250 hraniteljskih porodica, koje su dobile taj status u skladu sa zakonskim procedurama, a najveći broj nalazi se na području Banjaluke, zatim Prijedora, Teslića, Bijeljine i Trebinja, podaci su Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Hraniteljska porodica je porodica sa jednim ili više punoljetnih lica, za koju je izvršena procjena i osposobljavanje za hraniteljstvo, i koja ispunjava propisane uslove u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, rečeno je Srni u ovom ministarstvu.

U hraniteljsku porodicu može biti zbrinuto najviše troje djece, odnosno dvoje sa invaliditetom, s tim da ukupan broj djece koja žive u porodici hranitelja, računajući i djecu hranitelja, ne može biti veći od pet.

“Izuzetno, može biti više djece, ako je to u njihovom interesu, kada je riječ o srodnicima – kada se zbrinjavaju braća i sestre”, pojašnjavaju u Ministarstvu i napominju da se u naknadu za izdržavanje korisnika uračunavaju troškovi za ishranu, odjeću, obuću, školovanje, za zadovoljavanje higijenskih, obrazovnih i kulturno-zabavnih potreba.

Pravilnik koji je u proceduri propisaće cijenu smještaja korisnika u hraniteljsku porodicu, kojim će biti definisan iznos nadoknade za rad hranitelja i iznos za izdržavanje korisnika.

Za smještaj u hraniteljsku porodicu, prema Pravilniku koji je u proceduri, biće izdvojeno manje novaca nego za smještaj u ustanovu /u opštinama u kojima je zaživjelo hraniteljstvo izdvaja se manje novca za smještaj u porodicu, nego za smještaj u ustanovu/.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Srpske naglašavaju da će u 2014. godini raditi zajedno sa centrima za socijalni rad na promociji hraniteljstva, kao i obuci stručnjaka za rad sa potencijalnim hraniteljima.

Prema evidencijama Centra za socijalni rad Banjaluka, trenutno je 93 djece smješteno u 73 hraniteljske porodice.

U Centru za socijalni rad kažu da, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, hranitelj ima pravo na naknadu za hraniteljski rad, koja iznosi dvije najniže cijene rada u Republici Srpskoj. Tu je i pravo na naknadu za izdržavanje korisnika, koja iznosi 70 odsto od iznosa cijene smještaja u ustanovama socijalne zaštite.

Sve hraniteljske porodice koje imaju djecu na smještaju imaju svu potrebnu pomoć i podršku stručnjaka iz Centra za socijalni rad.

Zakonom je propisano da hraniteljske porodice moraju proći kroz procjenu stručnog tima, formiranog u Centru za socijalni rad koji čine pravnik, socijalni radnik i psiholog, gdje se vrši detaljna i sveobuhvatna procjena ličnosti, uslova života, kompetentnosti i motivacije za obavljanje posla profesionalne hrniteljske porodice.

Najvažniji kriterijumi u odabiru hraniteljske porodice su: da niko od članova porodice nije krivično gonjen/kažnjavan, kao i da im nije oduzeto ili ograničeno roditeljsko pravo.

Takođe, kriterijum je i da im nije oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost, da nisu lica koja su duševno bolesna ili slaboumna, odnosno da ne boluju od druge bolesti koja može dovesti u opasnost zdravlje ili život djece povjerene na brigu i staranje, te da pružaju dovoljno garancije da će dijete/djecu koja im se povjere na staranje podizati i vaspitavati tako da budu korisni članovi društvene zajednice.

Stručni tim na osnovu analize dokumentacije, razgovora sa potencijalnim hraniteljima i posjete porodicima na terenu pišu izvještaje o podobnosti hraniteljske porodice, nakon čega se organizuje obuka za hraniteljstvo.

U Centru za socijalni rad Banjaluka kažu da je broj hraniteljskih porodica u Banjaluci zadovoljavajući, jer se sa trenutno raspoloživim porodicama mogu pokriti potrebe djece koja su u nadležnosti Centra za socijalni rad.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender