20. 10. 2021.
Institucije BiH na putovanja iskeširale 9,6 miliona KM za 9 mjeseci

Institucije BiH na putovanja iskeširale 9,6 miliona KM za 9 mjeseci

Institucije BiH na putovanja iskeširale 9,6 miliona KM za 9 mjeseci

Pokazao je to devetomjesečni izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH, koji je usvojen na posljednjoj sjednici Savjeta ministara BiH.

Iako su ukupni izdaci 74 institucije u ovom periodu bili viši za 1,4 milion KM u odnosu na isti period lani, u dokumentu je naglašeno da su se, u skladu sa pismom namjere za realizaciju aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, nastavile uštede i u 2013. godini.

Plate i naknade više od 22.000 činovnika pojele su za devet mjeseci 460 miliona. Od toga za bruto plate i naknade zaposlenih 385,9 miliona, a za naknade njihovih troškova oko 83,39 miliona KM. Iako je riječ o astronomskim iznosima, ova stavka je smanjena za 3,7 miliona u odnosu na isti period 2012.

S druge strane, putovanja zaposlenih izvukla su 1,6 miliona KM više u poređenju sa godinom ranije. Istovremeno su smanjeni izdaci za telefon i poštanske usluge sa 6,65 miliona na 6,5 miliona KM.

Desetine institucija ove godine, prema podacima iz izvještaja o izvršenju budžeta, nije štedjelo na nabavci materijala.

– Za te namjene ove godine je potrošeno 23,63 miliona KM, što je više za 12,9 miliona u odnosu na prošlu, jer je budžet usvojen na vrijeme, pa su institucije mogle na vrijeme da sprovode javne nabavke robe – navedeno je u izvještaju.

Gledajući po budžetskim korisnicima, najskuplje institucije i u proteklim periodu bile su Ministarstvo odbrane BiH koje je potrošilo 198,2 miliona, Uprava za indirektno oporezivanje BiH sa potrošenih 57,5 milion te Granična policija koja je za devet mjeseci potrošila 50,1 milion maraka.

/Glas Srpske/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender