28. 10. 2021.

Branislav Borenović: Kratak kurs o IPA – prilagođen potrebama predsjednice Vlade RS

Obzirom da ste odbacili moj poziv da o evrointegracijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i korištenju IPA sredstava razgovaramo javno u TV debati, iako ste mi dali ogroman značaj tokom vikenda, a da Vas nisam ni spomenuo na pres konferenciji u subotu (smatrajući Vas, zaista, ne toliko bitnom osobom po ovim pitanjima, bez namjere da Vas uvrijedim) osjetila se potreba da se možda pogledamo u oči i pred građanima porazgovaramo.

Da li ste to uradili iz straha ili zato što Vam gospodar nije dozvolio, nije mi poznato, mada sam bio spreman da moderatori tj. voditelji budu zajedno Dragan Jerinić, najpoznatiji *režimski* komentator i kolumnista, i Dušica Savić, portparolka SNSD-a i da RTRS bude mjesto po meni prijatnog razgovora o temama koje ste mislili vješto sakriti od građana Republike Srpske uz dobro poznato *lupetanje* gospodara Vašega, kako nema Srpska nikakve koristi od *tih* fondova i kako će odseliti na Mjesec (što, moram priznati, odavno nešto konstruktivnije nisam čuo od njega).

Potpuno sam svjestan činjenice da je izuzetno teško *priučene* ljude učiti naknadno o osnovnim stvarima koje bi trebali znati o poslu kojim se bave ili bar misle da se bave, a što je najgore, ako još i umisle da sve znaju i da su prepametni.

Možda je ovo uzaludan trud i zalaganje, ali sam se ipak odlučio da Vam kroz nekoliko rečenica objasnim šta je instrument predpristupne pomoći tj. IPA-I, a već od sledeće godine IPA-II sa namjerom da Vam pomognem da nešto naučite, pa sam zbog toga da Vam bude lakše, odlučio da tekst bude na latinici (poznato je da imate problema sa ćirilicom), a biće dostupan i na engleskom, možda vam zatreba.

Instrument predpristupne pomoći (IPA) je instrument za finansijsku i tehničku pomoć zemljama obuhvaćenim proširenjem EU koji je uveden 2006. godine kao nastavak prethodnih instrumenata (PHARE, CARDS, SAPARD i ISPA). Ovaj finansijski instrument obuhvata period od sedam godina, obzirom da je dio budžeta Unije, pa tako IPA-I obuhvata period od 2007-2013, a IPA-II će obuhvatiti period 2014-2020.

Kada je u pitanju IPA-I koja se sastoji od pet komponenti: tranziciona pomoć i razvoj institucija, prekogranična saradnja, regionalni razvoj, razvoj ljudskih resursa i ruralni razvoj, sve su komponente dostupne zemljama kandidatima, dok su potencijalnim kandidatima dostupne samo prve dvije komponente (što vrijedi i za BiH uključujući Republiku Srpsku i Federaciju BiH). Kada su ove prve dvije komponente u pitanju radi se o jačanju kapaciteta lokalnih/entitetskih/zajedničkih institucija za implementaciju programa EU, podršku stvaranju stabilnog, modernog, demokratskog i otvorenog društva zasnovanog na vladavini prava, podsticaj razvoju društveno-ekonomskog okruženja, reformu svih nivoa institucija, reformu javne uprave, dostizanju evropskih standarda, pomoć u provođenju plana evropskih integracija svih nivoa vlasti (najviše entitetskih obzirom na obim i nadležnosti, a tiče se usaglašavanja zakona i zahtjeva za Decentralizovani sistem sprovođenja-DIS), podsticanje prekogranične saradnje, održivog razvoja životne sredine, razvoja tržišta, poboljšanje životnog standarda.

Kada je u pitanju IPA-II, prednost je što nema razlike među zemljama. Sve su kvalifikovane, nema komponenti, već se uvode sektorske politike a tiču se tranzicionog procesa ka članstvu i razvoja kapaciteta, regionalnog razvoja, zapošljavanja, socjalne politike i razvoja ljudskih resursa, poljoprivrede i ruralnog razvoja i regionalne i teritorijalne saradnje.

O kojim sredstvima se radi dovoljno je navesti finansijski portfelj:

IPA-I, 2007-2013, 11 milijardi i 526 miliona evra za sledeće zemlje:Albanija, Bosna i Hercegovina (uključujući Republiku Srpsku i Federaciju BiH), Hrvatska, Island, Kosovo(u skladu sa rezolucijom UN 1244), Makedonija, Crna Gora,Srbija i Turska.

IPA-II, 2014-2020, 14 milijardi i 110 miliona evra za gore navedene zemlje bez Hrvatske i Islanda, znači još više sredstava a manje korisnika.

Do sada je Bosna i Hercegovina imala najmanji stepen iskorištenosti ovih sredstava, svega 25%, iako je bilo na raspolaganju godišnje u prosjeku 100 miliona evra(npr. 2008, 74 miliona evra; 2013, 111 miliona evra) i uvijek su bila predmet dogovora Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH.

Evropska komisija je prije više od 15 mjeseci, sredinom 2012.godine sa liderima vladajućih BiH stranka dogovorila ključni preduslov za, ne samo
efikasnije, nego i ukupno korištenje ovih sredstava, uspostavljanjem mehanizme koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, kako bi se tačno znalo šta koji nivo vlasti radi i kako se dolazi do jednog USAGLAŠENOG stava.

Prije dva mjeseca (1.oktobar) su lideri vladajućih stranaka stavili i potpis na principe uspostavljanja koordinacije (ni riječi o tzv. agencijama). Narodna skupština Republike Srpske je čak dala punu podršku, uz glasove opozicije, uspostavljanju mehanizma koordinacije, gdje se u predloženoj Informaciji ne spominju nikakve agencije već isključivo uspostavljanje koordinacije kao preduslova za korištenje IPA fondova. Sada je potpuno jasno da Vi iz SNSD-a, kao ključna politička stranka ne samo u RS već i u BiH niste bili u stanju da se usaglasite, uvjeren sam NAMJERNO, uz dogovor sa Vašim partnerima u Savjetu ministara BiH. Možete za pola dana usvojiti Izmjene i dopune Zakona o elektroprenosu, budžete BH institucija,

Izborni zakon, a niste htjeli za 15 mjeseci uspostaviti mehanizam koordinacije i zato tražite izgovor u nekakvim kvazi agencijama koje će se osnovati, što apsolutno nije tačno. Iz Evropske komisije su decidno potvrdili odustajanje od podrške za 2013. godinu i suspenziju IPA-II do daljnjeg zbog ne donošenja mehanizma koordinacije procesa evropskih integracija u BiH. Najveći dio iznosa za 2013. godinu(45 miliona evra) se usmjerava na Kosovo (u skladu sa rezolucijom UN 1244), tako da ste indirektno podržali kosovske institucije, možda budete i počasni građanin Prištine. Kada je u pitanju pomenuti iznos dostavljam Vam i pregled projekata u čijem sačinjavanju su učestvovale Vlade Republike Srpske i Federacije BiH a koje je Savjet ministara BiH, uključujući sve ministre iz SNSD-a koji su i najbrojniji u Savjetu ministara BiH, usvojio jednoglasno.

IPA 2013

Otkazani projekti:

1.Transport, podrška u provođenju obaveza iz saobraćajnog sektora u sklopu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (uključujući u Republici Srpskoj i putnu komunikaciju Sarajevo-Vardište, Ugar-Kneževo-Banjaluka, zaobilaznica Banjaluka kao i željezničku prugu Kostajnica-Doboj,Doboj-Brčko) 35.000.000 KM
2. Razvoj privatnog sektora,Podrška konk. malih i srednjih preduzeća 5.000.000 KM
3. Pravosuđe i unutrašnji poslovi,Unapređenje zatvorske infrastrukture(uključujući u Republici Srpskoj rekonstrukciju zatvora u Bijeljini) 14.500.000 KM
4. Pravosuđe i unutrašnji poslovi,Podrška nadležnim institucijama za provođenje zakona(modernizacija,razvoj informacionih tehnologija na svim nivoima)14.000.000 KM
5. Reforma javne uprave, Jačanje kapaciteta parlamenata u Bosni i Hercegovini u
kontekstu pristupanja (uključujući Narodnu skupštinu Republike Srpske, podrška
uspostavljanju sistema e-legislative, harmonizacije propisa sa EU) 6.750.000 KM
6. Carine i porezi, Dodatno usklađivanje zakonodavstva i prakse indirektnog
oporezivanja sa pravnim tekovinama EU, kao i jačanje administrativnih kapaciteta i
koordinacije Uprave za indirektno oporezivanje sa sjedištem u Banjaluci 7.000.000 KM
7. Ostalo, Učestvovanje u programima EU – 7. Program za mlade, studente, profesore,
usavršavanje, istraživanje, medije i Program za kulturu 7.750.000 KM

Ukupno: 90.000.000 KM

Kada je u pitanju implementacija IPA-2 projekata (2014-2020) koji su suspendovani u fazi pregovaranja do daljnjeg, postoji realna opasnost da BiH sa Republikom Srpskom i FBiH, izgubi stotine miliona evra (skoro milijardu KM) zbog neodgovorne politike vladajućih elita.

Vezano za paušalna pitanja koje ste primitivno i drsko putem medija postavili vezano za osnivanje nekakvih agencija, što smatram Vašim jeftinim i plitkim izgovorom za nesposobnost koju godinama ispoljavate, a koje nemaju nikakve veze sa suspenzijom gore nabrojanim projektima (pa čak projekt 2. možda i bude realizovan a tiče se malih i srednjih preduzeća) već isključivo sa neusvajanjem mehanizma koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini koji je bio obaveza Vaše stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD-Milorad Dodik kao KLjUČNOG političkog faktora u Bosni i Hercegovini (i u Vijeću ministara BiH i u oba doma Parlamentarne skupštine BiH) sa svim vašim partnerima iz Federacije BiH sa kojima već godinama koketirate i obmanjujete narod Republike Srpske i BiH.

Ovim završavam svaku dalju polemiku sa Vama jer ste pokazali neznanje, kukavičluk, primitivizam i nekulturu, neprimjeren jednoj ,,dami“. Priznali ste da ste najodgovorniji za desetine miliona KM i potencijalno stotine miliona KM koje neće biti uložene u Republiku Srpsku. Na ostavku Vas nemam namjeru pozivati jer o tome niti se pitate niti odlučujete Vi.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender