28. 10. 2021.
Šansa za posao: “Elektroinženjering” raspisao konkurs za prijem radnika

Šansa za posao: “Elektroinženjering” raspisao konkurs za prijem radnika

Delić: Stopa nezaposlenosti je 27, a ne 44 odsto

“Ta statistička registrovana nezaposlenost zapravo je lažno stanje, koje odgovora onima koji žele da stanje na tržištu rada u BiH pokažu kao jako loše, međutim, mi naše podatke baziramo na osnovu Anketne stope nezaposlenosti, koja iznosi 27,5 odsto i za 0,5 odsto je manja nego u prošloj godini”, rekao je Delić na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, u posljednjih nekoliko godina zaustavljen je negativni trend rasta nezaposlenosti u BiH ,zahvaljujući, između ostalog, činjenici da su službe za zapošljavanje u BiH konačno počele da ostvaruju svoju izvornu funkciju – posredovanje u zapošljavanju.

On je precizirao da je u septembru broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio 683.645, od čega je 280.597 žena.

“U periodu januar – septembar broj zaposlenih u sektoru prevoza i skladištenja bio je manji za 15,6 odsto, u sektoru građevinarstva za 6,1 odsto, a u sektoru vađenja ruda i kamen taj procenat je manji za 1,5 odsto”, precizirao je Delić.

Najveće povećanje broja zaposlenih, naveo je on, zabilježeno je u sektoru ostalih uslužnih djelatnosti 28,2 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti sedam odsto i administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3,1 odsto.

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u BiH na dan 31. oktobar ove godine na evidencijama je bilo prijavljeno 552.707 nezaposlenih lica, od čega su 280.066 ili 50,67 odsto žene.

Posmatrano po entitetima, u Federaciji BiH bilo je 391.155 nezaposlenih, u Republici Srpskoj 148.917 i distriktu Brčko 12.635.

“Novoprijavljenih lica u periodu januar – oktobar bilo je 144.978 i u odnosu na isti period prošle godine ovaj broj je veći za 7.335 ili 5,3 odsto. U strukturi registrovanih nezaposlenih lica koja prvi put traže posao oni učestvuju sa 42,9 odsto”, naveo je Delić.

Prema njegovim riječima, u istom periodu na evidencije zavoda i službi zapošljavanja u BiH prijavilo se 82.931 lice kojima je prestao radni odnos, i taj broj je veći za 4,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

On je upozorio da najveći problem u zapošljavanju imaju lica iz grupe niže kvalifikacione strukture, odnosno lica sa trećim stepenom obrazovanja, kvalifikovani i nekvalifikovani radnici.

Delić je dodao da su poslodavci u posmatranom periodu zavodima i službama za zapošljavanje u BiH prijavili ukupno 27.649 potreba za zapošljavanjem novih radnika. Ovaj broj je za 5.149 ili 22,9 odsto veći nego u istom periodu prošle godine.

On je za proljeće naredne godine najavio organizaciju velikog međunarodnog sajma zapošljavanja, kao i nastavak aktivnosti na potpisivanju novih i intenzivnijoj realizaciji aktuelnih sporazuma o zapošljavanju radnika iz BiH u inostranstvu.

Zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje Željko Rajić naveo je da je ova institucija za 11 mjeseci ove godine obradila više od 4.600 predmeta u oblasti socijalnog osiguranja.

On je precizirao da je u skladu sa važećim zakonskim propisima, u oktobru novčanu naknadu koristilo 13.597 lica ili 2,46 odsto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u BiH.

“U istom periodu prošle godine novčanu naknadu koristilo je 11.492 lica, što ukazuje da se taj broj povećao za 2.105 lica ili 18,31 odsto”, zaključio je Rajić.

Rukovodstvo Agencije za rad i zapošljavanje BiH smatra da je stanje na tržištu rada slično kao i u zemljama u okruženju.

Oni dodaju da akcije suzbijanja rada na crno treba nastaviti, ali puno efikasnije, kao i da bi trebalo što prije pristupiti harmonizaciji propisa između entiteta i distrikta Brčko.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender