20. 10. 2021.

Ministarstvo prosvjete i kulture: Protiv narušavanja nadležnosti, a ne ERASMUS-a

U saopštenju se navodi da prijedlogom za pristupanje BiH programu “Erasmus plus” nije jasno definisano koji administrativni nivo u BiH i u kojoj mjeri bi participirao u kofinansiranju ovog programa s obzirom da vrijednost “ulazne karte” u uslovima pune participacije na godišnjoj osnovi iznosi pet miliona evra.

“Tim prijedlogom nisu definisane kvote niti postoje garancije za učešće učenika i studenata iz Republike Srpske u ovom programu, a neprihvatljivo je i osnivanje agencije na nivou BiH koja bi vršila funkciju regulatornog tijela zaduženog za provođenje programa `Erasmus plus`”, ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske dodaju da su zatražena i dodatna pojašnjenja od Ministarstva civilnih poslova BiH u vezi sa pristupanjem BiH, odnosno Srpske, programu “Erasmus plus”, o čemu će konačan stav donijeti Vlada Republike Srpske.

Ministarstvo civilnih poslova BiH danas je saopštilo da BiH nije bila u mogućnosti da pristupi “Erasmus plus” programu u obrazovanju u 2014. godini, jer o tom pitanju nije postignuta saglasnost resornih ministarstava.

Novi program EU za oblast obrazovanja, mladih i sporta, pod nazivom “Erasmus plus” od 2014. do 2020. godine finansiraće projekte saradnje koje su do sada pokrivali programi “Tempus”, “Erasmus mundus”, “Program za cjeloživotno učenje” i “Mladi u akciji”.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender