20. 10. 2021.
Neće biti dozvoljeno gajenje GMO u Srbiji

Neće biti dozvoljeno gajenje GMO u Srbiji

Neće biti dozvoljeno gajenje GMO u Srbiji

“Naša javnost ne treba da bude zabrinuta. Mi moramo naše zakonodavstvo da uskladimo sa zakonima EU, što ne znači da ćemo dozvoliti gajenje GMO”, rekao je Glamočić.

On je naveo za RTS da je “95 odsto mesa, mlijeka i jaja koja dolaze iz drugih zemalja, “hranjeno” GMO sojinim proizvodima, prvenstveno sojinom sačmom” i da ti proizvodi ne podliježu deklarisanju.

“Ti proizvodi na našem tržištu trenutno imaju isti tretman kao naši proizvodi koji su hranjeni genetski nemodifikovanom sojinom sačmom”, rekao je Glamočić.

Navodeći da je u izradi zakon koji će regulisati proizvode sa GMO, Glamočić je rekao da će srpski proizvodi moći da se deklarišu i da će potrošač znati da nije proizveden od sirovina koje su GMO.

“To će morati da bude jasno naznačeno da bi se napravila razlika”, rekao je Glamočić.

U Srbiji je zakonom zabranjeno gajenje, uvoz i puštanje u prehrambeni lanac genetski modifikovanih organizama, ali zbog ulaska u Svjetsku trgovinsku organizaciju i EU, moraće da dozvoli promet GMO.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender