28. 10. 2021.
Tešanovićeva: Sufinansiraćemo kamatnu stopu stambenih kredita za mlade

Tešanovićeva: Sufinansiraćemo kamatnu stopu stambenih kredita za mlade

Tešanovićeva: Sufinansiraćemo kamatnu stopu stambenih kredita za mlade

Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović najavljuje da će Ministarstvo i sljedeće godine sufinansirati kamatnu stopu za stambene kredite za mlade ljude i mlade bračne parove /više od 1.850/, te će svi koji su do sada imali – i ubuduće dobijati subvenciju.

“Do sada smo izdvojili 3,2 miliona maraka za subvencije, što je velika pomoć mladim ljudima. U prosjeku, godišnje se uštedi jedna mjesečna rata. Na osnovu budžeta za narednu godinu razmotrićemo mogućnosti za raspisivanje konkursa za izbor novih korisnika”, precizira Tešanovićeva u intervjuu Srni.

Za sljedeću godinu planirane su aktivnosti na realizaciji Strategije za razvoj porodice u Srpskoj za period od 2009. do 2014. godine, zatim aktivnosti radi provođenja mjera populacione politike projektom “Fond treće i četvrto dijete”, te aktivnosti radi provođenja mjera populacione politike u lokalnim zajednicama.

“Angažovaćemo se da stvorimo uslove za finansiranje vantjelesne oplodnje sa svih nivoa administrativnog organizovanja u Srpskoj, da poboljšamo položaj i unaprijedimo zaštitu dječijih prava u skladu sa Konvencijom UN o pravima djeteta, te na analizi rezultata popisa stanovništva s ciljem pripreme za izradu Strategije demografskog razvoja Srpske”, najavljuje Tešanovićeva.

Ona ističe da je Ministarstvo u ovoj godini realizovalo sve planirane aktivnosti – usvojen je Zakon o volontiranju i Izmjene i dopune zakona o zaštiti od nasilja u porodici, čime je omogućen brži razvoj i vrednovanje volontiranja, kao dobrovoljnog društvenokorisnog rada, te stvoren dobar zakonski okvir kada je riječ o nasilju u porodici.

Napravljen je i značajan iskorak kada je riječ o međunarodnoj saradnji, a realizovne su zajedničke aktivnosti sa Ministarstvom omladine i sporta Srbije.

“Godina je privedena kraju velikom manifestacijom – obilježavanjem Međunarodnog dana volontera, a tačka na 2013. biće stavljena izborom najboljeg sportiste Republike Srpske”, napominje Tešanovićeva.

Ona navodi da je, bez obzira na umanjenje budžeta za sport, Ministarstvo uspjelo da očuva projekte iz prethodnih godina, a pojedine čak i da unaprijedi.

“Sa Ministarstvom omladine i sporta Srbije uspostavljamo saradnju sportskih saveza Srpske i Srbije s ciljem razmjene mladih sportista, edukacije trenera, razmjene naučnih saznanja. Formirana je Radna grupa za izradu zakona o sportu Republike Srpske, čiji je cilj unapređenje sistema organizacije sporta i način finansiranja”, pojašnjava Tešanovićeva.

Veliki napredak ostvaren je u oblasti međunarodne saradnje u omladinskom sektoru sa Srbijom, Belgijom i Rusijom, te je realizovan projekat “Fond treće i četvrto dijete”, za koji je izdvojeno milion maraka.

Govoreći o budžetu Ministarstva za narednu godinu, Tešanovićeva ocjenjuje da je najbitnije da budu nastavljene najznačajnije aktivnosti, poput finansiranja projekta “Fond treće i četvrto dijete”, Malih olimpijskih igara, subvencija za stambene kredite…

Budžet za 2014. godinu za resor porodice uvećan je u odnosu na prošlu godinu za 200.000 KM. Taj iznos je planiran za nabavku udžbenika za odlične učenike osnovnih škola iz porodica sa četvoro i više djece.

“Imajući u vidu da je budžet za 2014. godinu na ostalim pozicijama zadržan na nivou 2013. godine, a ove godine smo u potpunosti ostvarili sve planirane aktivnosti, nema razloga da tako ne bude i 2014”, procjenjuje Tešanovićeva.

Ona očekuje da bude izrađen novi zakon o sportu i prateći podzakonski akti, a početkom naredne godine očekuje se i usvajanje Strategije za unapređenje volontiranja.

“Planiramo naredne godine da pružimo veću podršku omladinskim centrima, koje vidimo kao resursne centre mladih, ali i edukativne centre, bilo da je riječ o omladinskim centrima koji vode omladinske organizacije ili lokalne zajednice”, pojašnjava Tešanovićeva.

Ona najavljuje da će Ministarstvo nastaviti uspješnu saradnju sa Srbijom i napominje da je urađen Akcioni plan saradnje u omladinskom sektoru za 2014. godinu, a u planu je inteviziranje saradnje sa Rusijom, Belgijom, NJemačkom, te državama u regionu, s ciljem unapređenja omladinskog rada, informisanja mladih, te razvoja međunarodne saradnje i mobilnosti mladih.

“Cilj je da mladi, sa znanjem i iskustavom koje stiču uz pomoć međunarodne saradnje i razmjena, postanu što samostalniji i sposobniji, te konkurentniji na tržištu rada”, navodi Tešanovićeva.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender