19. 10. 2021.
Dogovorene nove cijene telekom usluga od 1. januara

Dogovorene nove cijene telekom usluga od 1. januara

Dogovorene nove cijene telekom usluga od 1. januara

Telekom operateri u Bosni i Hercegovini uskladili su svoje cjenovnike s odredbama Pravilu o modelu rebalansa i nove cijene važiće od 1. januara 2014. godine. Regulatorna agencija za komunikacije nakon analize dala je saglasnost na izmjenu cjenovnika.

Prema utvrđenim, novim cijenama telefonskih usluga na području BiH cijena mjesečne pretplate za fizičke osobe od 1. januara biće veća za pet posto za korisnike BH Telecoma i iznosiće 10,30 KM, za Telekom Srpske 12,95 KM, što je poskupljenje od 18 posto, a za HT Mostar ostaje 13 KM.

Cijena pristupne takse u BH Telecomu iznosiće 30 KM, odnosno 25 posto će biti niža od postojeće, u Telekomu Srpske ostaje ista odnosno 29 KM, a u HT Mostar 30 KM, odnosno 25 posto niža u odnosu na postojeću cijenu.

Cijene mjesečne pretplate za pravna lica i socijalni paket ostaju nepromijenjene, kao i cijene mjesečne pretplate za posebni paket.

Kako saznajemo, cijena razgovora unutar fiksne mreže u BH Telecomu ostaje ista odnosno 0,033 KM/min, a korisnici će i dalje imati popust na cijenu u periodu slabog saobraćaja, u iznosu od 25 posto cijene u jakom saobraćaju za razgovore unutar fiksne mreže.

Cijena razgovora unutar fiksne mreže Telekoma Srpske i HT Mostar ostaje nepromijenjena.

Kod sva tri telekom operatera i u 2014. godini ostaće nepromijenjene cijene razgovora prema ostalim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini.

Neće se mijenjati ni cijene razgovora fiksne mreže prema vlastitoj mobilnoj mreži, tako da u BH Telecomu ostaje 0,18 KM/min, u Telekomu Srpske 0,19 KM/min, koliko košta i u HT Mostar.

Cijena razgovora iz vlastite mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži iznosi 0,19 KM/min. Telekom Srpske i HT Mostar izvršili su sniženje cijena za sve postpaid i prepaid tarifne modele gdje su postojeće cijene bile veće od utvrđene granične cijene.

Cijena međunarodnih razgovora za susjedne zemlje takođe ostaje nepromijenjena za sva tri telekom operatera, s tim što je u zonu susjednih zemalja u BH Telecomu svsrtana Slovenija (poziv 0,37 KM/min), a u Telekomu Srpske u zonu susjednih zemalja svrstane su Slovenija i Makedonija (cijena poziva 0,44 KM/min)

Cijene međunarodnih razgovora za ostale evropske zemlje ostaju na nivou postojećih cijena u BH Telecomu i Telekomu Srpske, dok je u HT Mostar cijena razgovora prema evropskm zemljama niža od trenutne i iznosiće 0,767KM/min.

Od 1. janura biće niže cijene međunarodnih razgovora za vanevropske zemlje. U BH Telecomu će iznosti 1,016 KM/min, što je za 12 posto niže od postojeće cijene, u Telekomu Srpske 0,70 KM/min (30 posto niže), a u HT mostar 1,016 što je za 12 posto niže u odnosu na postojeću cijenu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender