19. 10. 2021.
Zamijenite kafu pivom i duže ćete živjeti!

Zamijenite kafu pivom i duže ćete živjeti!

Pivski ratovi: Apatinska pivara tužila Konkurencijsko vijeće BiH

Apatinska pivara pokrenula je sudski spor pred Sudom BiH kojim traži poništenja konačnog rješenja Konkurencijskog vijeća BiH, a podnijela je i zahtjev za odgalaganje izvršenja rješenja do donošenja konačne sudske odluke.

Podsjećanja radi, Konkurencijsko vijeće BiH utvrdio je da je Apatinska pivara zloupotrijebila dominantni položaj na tržištu RS zato što nije zaključila kupoprodajni ugovor za 2012. godinu sa preduzećem “Dejan komerc” iz Doboja.

Apatinska pivara je, kako je navedeno u rješenju, “onemogućila ulazak dobojskom preduzeću na tržište distribucije piva, te je primjenila različite uslove u odnosu na ostale privredne subjekte sa kojima je zaključila kupoprodajni ugovor za 2012. godinu, čime je “Dejan komerc” isključila sa relevantnog tržišta i time ga stavila u nepovoljan konkurentski položaj” .

Iz Apatinske pivare smatraju da bi obaveza koju je Konkurencijsko vijeće BiH naložilo da Apatinska pivara u roku od 30 dana potpiše kupoprodajni ugovor sa društvom “Dejan komerc Doboj” i isplati mu iznos od 3059,65 KM na ime naknade troškova postupka bila štetna.

“Potpisivanje kupoprodajnog ugovora sa Dejan Komercom prouzrokovalo bi značajnu štetu i gubitke za Apatinsku pivaru s obzirom na finansijsku situaciju privrednog subjekta “Dejan komerc, a za koju bi bilo neizvesno kako bi bila nadoknađena, navela je Apatinska pivara .

Odbijajući zahtjev Apatinske pivare, Konkurencijsko vijeće BiH je konstatovalo da je izrečena novčana kazna 70 – 80 puta manja od maksimalne novčane kazne predviđene zakonom koja iznosi 10 odsto od ukupnog prihoda subjekta iz godine koja je prethodila godini povrede zakona .

Na kraju, Konkurencijsko vijeće zaključuje da Apatinska pivara nije navela ni jednu relevatnu činjenicu ili dokaz koji bi se mogli smatrati opravdanim, te je stoga i odbilo zahtjev za odlaganje izvršenja osporenog rješenja.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender